Bestyrelsesmøde 16 august 2023

Referat af bestyrelsesmøde den 16/8 23

Deltagere  LennartAllanJesperFinniErik, og Nicolaj

 • Økonomien v/ Finni
   • Den økonomiske situation og den aktuelle status iht. aktuelt budget gennemgået. Der er godt og vel et par tusinde tilbage for budget-år 2023. Forbrug derudover er underskud, og der forventes et underskud for 2023 på et par tusinde. Der kan være indtægter i.f.b.m. arrangementer.
   • Med baggrund i aktuel kassebeholdning (~70.000) accepteres et underskud.
   • Det forventes, per væsentlig inflation og DSF index-regulering efter kongres, at kontingent i DSF 2024 vil stige. Bestyrelsens aktuelle holdning er at afbøje denne stigning ved en kontingentstigning begrænset til 25 kr, hvilket forventeligt dækker ½ af kontingent-stigningen. Derved lægges der også op til et underskud i 2024, dog begrænset. Foreningens likvide midler bør på sigt ikke komme under 40.000.
   • I øvrigt diskuteres kort situation om manglende DSF forholdsordre for kontingentfritagelse for nyhvervede medlemmer mod årets afslutning. Vi afventer DSF beslutning.
 • Afholdte arrangementer og kort evaluering:
  • Sandartfestival 2023
   • Positivt med væsentligt øget deltagerantal!
   • Igen ros til Finni! Stærk indsats!
   • Der lægges op til en lidt kortere præmierække (F.eks. Top-5 frem for som de sidste par år Top-10. Årsag: Besparelse, da arrangementet trods flere deltagere har et underskud grundet de mange præmier, samt pointopgørelsen for top-10 er krævende og medfører øget fejlrisiko, da der er tidspres på opgørelsen).
  • Medefiskekursus (Junior) var en succes. Få men meget engagerede deltagere.
  • Put and Take (Junior) var også en succes. 7 unge fangede masser af fisk!
  • Udfordring ved Silkeborg Fiskeriforening, Hadsten og Horsens (Junior Put) var også en succes (Vi vandt!), og arrangementet gentages i 2024, hvor vi er lead på praktikaliteterne.
 • Medlemsarrangementer (ture, foredrag o.lign.):
  • Ø-hop Havørred, Avernakø, lægges på is. Arrangementet er p.t. for omfattende at samle op.
  • Laks i Gudenåen, vi nærmer os slut-september
   • Dato: 24/9
   • Fiskevand: Langå. Base for arrangement: Østergård Hovedgård.
   • Fiskekort: Deltagere køber selv fiskekort (Fiskekort.dk) til grøn+gul zone, hvilket koster 125 kr.
   • Forplejning: Foreningen er vært til frokost-arrangement med grillpølser, brød og øl/vand – Og en kop morgenkaffe (plus runder?).
   • Fælleskørsel fra Vestermølle klokken 7:15. Vi mødes ved Østergård Hovedgård kl. 8:00 for dem der kører direkte.
   • Tilmelding senest 17/9 ved SMS til Jesper (22 32 45 79).
   • Erik laver opslag på sandarten.dk iht. ovenstående. Allan laver opslag på facebook.
  • Eventuelle foredrag og udvikling?
   • Yderligere behandling af dette samt aktuelle forslag om elektronik og jolle-havørred udsættes til næste møde grundet afbud ved de ansvarlige.
 • Kontrolindsats (Lennart deltager på dette punkt):
  • Nye forholdsordre (Lovbekendtgørelse og vejledning) for kontrolindsats gennemgået.
   Allan sikrer indrapportering til nytår, per vejledning. Lennart fremhæver bl.a. GDPR regler om at log skal slettes, samt ny praksis for indberetning ved ulovlige forhold.
  • Utilstrækkelige værktøjer overfor visse ”lystfiskere” blev fremlagt med baggrund i konkrete oplevelser. Vi kan svært gøre noget anderledes.
  • Øget antal kontrollører foreslået grundet behov for ekstra indsats på brinken på skæve tidspunkter/udrykning. Vedtaget at gå videre med dette, konkret Allan V.
  • Allan M. tager fat i fiskerikontrollen for at se om vi kan få dem ud til et kursus, herunder de nye praksis for bøder/indberetning. Allan M kontakter dernæst Allan V.
 • Profilering:
  • DN Naturens Dag 9. September v. Vestermølle
   • Nicolaj og Bruno har meldt sig som hjælpere til at formidle fiskeri
   • Allan sender specifik info til dem når dagen nærmer sig.
  • Udlån af faciliteter til Danske Karpe- og Specimenfiskere
   • Detaljer gennemgået, og pris for lån af faciliteter og grill fastsat. Finni forhånds-fakturerer.
  • Har vi konkrete udmeldinger fra Effektlageret om arrangementer?
   • Temadag ved Vestermølle har der ikke været en klar melding omkring; trods dialog. Afventer.
   • Predatorcup 7-8. Oktober er angiveligt som det plejer, og det er vi indstillede på. Der har dog været en ændring i bestyrelsen i Silkeborg. Vi afventer om det får betydning.
 • Samarbejder – Orientering og diskussion:
  • Detaljeret orientering om Vestermølle initiativer, herunder ”Projekt Hovedbygning”, flytning af affalds-ø m.v.
   • Der er ikke speciel interesse for rundvisning og detaljer.
   • Vi skal være obs på at det ikke forringer adgange eller i øvrigt har negativ indvirkning på foreningens virke, men har med aktuel viden ingen indvendinger.
  • Møde med Bent Hodde og Co, DSF og SLF
   • Allan orienterer om et positivt møde.
  • Der er ikke fremdrift mht. Broer for fiskeri, Fiskepladser, Opdaterede kort osv.
   • Allan sender reminder for GIS kontakt. Vi kan ikke fortsat afvente at opdatere kort med de nye aftaler.
  • Venskabsforening/samarbejder? Hobro, der har Glenstrup Sø som deres væsentligste aktiv, har rakt ud for at starte en dialog.
   • Foreningen minder relativt meget om vores på mange parametre..
   • Bestyrelsen modtager det positivt. Vi kan godt se potentialet i at guide hinanden på nyt fiskevand, såvel kyst som sø, eller at skabe større dynamik omkring foredrag.
    • Allan M. går videre med det, i dialog med Hobro formand.
  • Elbefiskning m/ Jan Karnøe
   • Nu planlagt til uge 38. Mulige dage: Torsdag, fradag eller lørdag.
   • Erik og Allan tager møde for konkretisering og lodsejervarsling.
 • Eventuelt
  • Er båden i fin stand, og anvendes den?
   • Anført grundet henvendelse om manglende rengøring/oprydning i båden – Inspiceret –  Det ser aktuelt fint ud. Der har kun været ét tilfælde rapporteret, og der er endnu ikke konstateret et vedvarende problem.
  • Eventuelt/Ordet frit
   • Fiskelugt i lade grundet rens af fisk. Der er forkert hældning på gulv. Dette rettes eventuelt, Lennart kigger ind i det, evt. sammen med Nicolaj.
   • Der henstilles til at overholde regler om parkering i gården! Det er naturligvis OK med af/pålæsning, eller hvor andre årsager nødvendiggør at man holder i gården – Men skal begrænses.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502686