Brug af foreningens lokaler

Lån af foreningslokalerne:

Bestyrelsen har besluttet at medlemmers private brug af lokalerne  skal koste 500 kr. på påbegyndt døgn.

Reservation af lokalerne skal ske ved henvendelse til enten formand eller Lennart der sikre at reservationen bliver registreret på foreningens papkalender i klubben.

Ved lån af lokalerne skal hele lejligheden altid afleveres i rengjort stand uanset hvordan den var ved modtagelsen.

Betaling skal ske forlods ved mobilepay til Finni på telf. 29618975

 

Overnatning :

Bestyrelsen  har besluttet at en overnatning i klubben skal betales med 25 kroner pr medlem og 50 kr. pr ikke medlemmer. 

Efter overnatning og ophold skal lokalerne selvfølgelig afleveres rengjorte og ryddet (også køleskabet).

Reservation af overnatning kan undtagelsesvis aftales med Lennart eller formanden (og så vil det kunne ses på klubbens papirkalender) men ellers er det først til mølle-princippet der gælder. 

Ved overnatning må man tåle at andre også benytter lokalerne – 

Betaling med mobilepay til Finni på telf. 29618975

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?page_id=502206