Rekordfangster

Fangstjournal logoHer kan du se de største fisk, der er indrap­porteret til Fangst­journalen som værende foretaget i Skanderborg Lystfiskerforenings vande.

Dataene kommer direkte fra Fangst­journalens database over indrap­porterede fangster. Dit navn og eventuelle hemmelige fangster vises kun på listen, hvis du har givet tilladelse hertil i dine profil-indstillinger i Fangstjournalen. Bemærk at Fangstjournalen først viser statistik og rekordfisk fra et fiskevand når minimum fem fisketure efter arten i det givne fiskevand er indrapporteret.

Vi håber at alle vore medlemmer vil anvende Fangstjournalen og derved bidrage til at Skanderborg Lystfiskerforening og DTU Aqua får mere viden om fiskeriet i vores fiskevande.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501533