motor intro

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502545

Bestyrelsesmøde og konstituering 7. marts ’24

Agenda: Konstituering Opfølgning generalforsamling Opfølgning seneste bestyrelsesmøde Referat: Bestyrelsen konstituerer sig således: – Formand: Allan Mathiasen – Næstformand: Jesper Blæsbjerg – Kasserer: Finni Hedegård Petersen – Sekretær: Nicolaj Kiikonen Baarsch – Bestyrelsesmedlem/Fiskevand: Henrik Soele – Bestyrelses-suppleant 1: Lars Pedersen – Bestyrelses-suppleant 2: Knud Sindberg Allan udleverer til Finni elektronisk kopi af Kørekort og Sundhedskort i.f.b.m …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502769

Referat Generalforsamling Skanderborg Lystfiskerforening 2024

Referat Generalforsamling Skanderborg Lystfiskerforening 2024 Afholdt 28. februar 2024 med start kl. 19:15 Fremmødte medlemmer i alt 21. Dagsorden: Valg af dirigent. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling. Det reviderede regnskab og fiskekortregnskabet fremlægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter. På valg er (bestyrelse): – …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502754

Referat af seneste bestyrelsesmøde onsdag 28/2 2024

Referat af seneste bestyrelsesmøde onsdag 28/2 (Kort møde, afholdt som forberedelse til generalforsamling) – Overdragelse efter Erik vil ske efter generalforsamlingen, såfremt det lykkedes med nyt bestyrelsesmedlem indvalgt. Se også seneste referat af Januar, hvor hovedparten af relevante opgaver varetaget er diskuteret og placeret. – Den nye hjemmeside er i fremdrift. Rettigheder for tilgang skal …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502751

Generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening

Skanderborg Lystfiskerforenings Generalforsamling  afholdes den 28. Februar 2024 klokken 19.00 i klublokalerne på Vestermølle. Valg af dirigent. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling. Det reviderede regnskab og fiskekortregnskabet fremlægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Indkomne forslag. (der er vist ingen) Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter. På valg er (bestyrelse): – Erik (genopstiller …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502745

Ud at fiske i OMAN ?

Vennerne i Horsens har inviteret til foredrag og inspiration –  så reserver den 22. februar til en spændende aften med beretning fra noget helt andet fiskeri end vi er vandt  til.  Send mail til sandarten@gmail.com hvis du  gerne vil med på en fælles transport så prøver vi at arrangere det.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502734