jan 08

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017 Til stede Niels Otto, Lennart, Flemming, Finni, Allan og Erik Godkendelses af generalforsamlingsreferat : Referatet godkendt uden bemærkninger. Medlemsopdelingen  til 18 /18 – 26 / over 26 år ? På grund af DSFs nye kontingentsatser skal også vore medlemmer kunne aldersopdeles i de tre grupper – 0-18 , 18 …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501110

jan 03

Godt nytår 2017

Bestyrelsen for Skanderborg Lystfiskerforening (SLF) ønsker alle medlemmer og fiskekortkøbere et rigtig godt og fiskerigt år 2017. Vi opfordre alle til at opgive en mail-adresse så vi løbende kan sende jer besked om aktiviteter i klubben. Vi vil også gerne opfordre alle til fremover at bruge den af DTU udviklede fangstjournal (  http://fangstjournalen.dtu.dk/fangst.nsf/index.xsp ) til registrering …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501107

nov 19

Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening Den 16. November klokken 19.00 Sted : Klubbens lokaler på Vestermølle Til stede var der 22 af foreningens 80 medlemmer Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen som dirigent hvilket blev vedtaget uden modkandidat. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling. Fiskeretten : Vi har nu en 5 …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501038

nov 03

Gydebanke og bredsikring i Hylkebæk

Den 26. oktober var Skanderborg Lystfiskerforenings vandplejeudvalg igen  på arbejde med sten og grus. Denne gang i Hylkebæk hvor vi med hjælp fra golfbanens folk udlagde en ca 20 meter lang gydebanke nederst i bækken .   Derudover sikrede vi to af bækkens sving med kampesten så bækkens afgnavning af golfbanen forhåbentlig bliver stoppet, Også her …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501017

nov 03

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening Den 16. November klokken 19.00 Sted : Klubbens lokaler på Vestermølle Dagsorden : Valg af dirigent. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Forslag : Op til 18 år : 0 kr 18 til 26 år  : 260 kr …

Læs mere »

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501013

Flere indlæg «