Foreningens båd

150x150_lystfiskere_i_baadForeningens båd ved Skanderborg Sø.

Skanderborg Lystfiskerforening har en båd ved Vestermølle.

Det er en Cresant jolle som foreningens medlemmer kan låne jollen mod en beskeden betaling  75 kroner pr dag.

Ønsker du at låne jollen skal du booke under menupunktet “Book en båd.

Båden må selvfølgelig ikke bruges uden at låneren har booket og betalt for lånet .

Alle sejlregler skal overholdes incl hastighedsgrænsen på 10 knob/time 

Misligeholdelse kan medfører udelukkelse fra at låne båden  der skal afleveres i rengjort stand.

Skader skal udbedres ved låners foranstaltning og for dennes regning.

Fejl og mangler samt forbedringsforslag meddeles bådgruppen der består af Niels Otto og Lennart.

 Cresant jollen har en almindelig totakts benzin motor og en El-motor med ankerfunktion samt et fornuftig ekkolod .

Jollen kan lånes af medlemmer under betingelse af at der sejles med redningsvest (findes i klubhuset) og at der betales 75 kr  pr dag til brandstof,vedligeholdelse og strøm.

Problemer med grejet, skader på jolle eller motor skal meldes ved afleveringen og du er ansvarlig for at eventuelle skader udbedres.

Knæk og Bræk
Skanderborg Lystfiskerforening

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?page_id=8