Bestyrelsesmøde  Skanderborg Lystfiskerforening 9.august 

Bestyrelsesmøde  Skanderborg Lystfiskerforening 9.august 

Til stede : Finni, Allan, Henrik, Jesper, Nikolej , Erik og Lennart.

Dagsorden :

Forrige referat : ingen bemærkninger .

Foreningens økonomi : Finni fortæller at vores økonomi er fornuftig i forhold til de beskedne planer vi har indtil videre. Der er i øjeblikket 112 medlemmer i foreningen.

Revideret fiskekort : Henrik havde ikke nyt at berette men arbejder på at få kontakt til nogle få grundejere.

Nummerering af medepladser og revision af markeringerne på vores fiskekort :vort ønske om markering af medepladser skal gennemføres efter en  besigtigelsestur med kommunens folk hvor udgangspunktet er de eksisterende markeringer (på kortet) plus 4 eller 5 nye pladser (ved sønderbækken, ved holtsbækken , ved næsset, ved dyrehaven , ved junges plantage og ved nybro.) . Allan, Nikolaj og Allan Wick  er parat til en gennemgang med kommunens folk.

Fiskeplatforme : Kommunen afviser  ikke at tillade nye fiskepladser til børn og handicappede men ser gerne alternativer til placeringen ved Vrold Østergård og ved Stadion . Der er ikke umiddelbart andre  forslag. Kommunen har peget på den private bro ved Vrold Østergård og opfordret os til at snakke med ejeren og en fælles udnyttelse. Erik undersøger hvem der eventuel skal samarbejdes med.

Fuldbro mølle : intet nyt .

Fiskeopsyn : Nicolej efterlyser de sidste formalier hos Fiskerikontrollen inden han kan gå aktiv ind i kontrolarbejdet. 

Medeturen : gennemført med to meget engagerede deltagere ( 5 udeblev) 

Skole P&T tur :   3. august har pt 8 tilmeldte der sammen med  Ole, Allan og Erik fik en fin tur til Lundum fiskesø. De fleste have fangst med hjem og stemningen var helt i top

Aborre arrangement : med Effektlageret den 25. september ( se bilag 1) Vores indsats ud over at stille faciliteter til rådighed er at sælge pølser og øl (og det har Lennart lovet )  og så skal vi aftale en tilstede vagt som kan hjælpe Mikkel med praktiske ting. 

Predetors cup :  afholdes den 8. og især 9. oktober og også her vil Lennart  sælge pølser ( søndag eftermiddag ) Arrangementet er fuldt booket så der kommer mange folk og overnatter ved deres både.  Vores  bidrag afhænger af hvad Effektlageret beder om.

Dansk Lystfiskeri branchedag 8. september  : ingen havde lyst eller tid til at deltage.

Salg af fiskekort – midtvejs status : pr 1 august er der solgt for ca 25.000 kroner til Skanderborg sø hvilket er lidt mindre end de foregående år hvilket formentlig skyldes omlægningen af vores salgkoncept..

Kongresdeltagelse 25 og 26 november i Vingsted : Finni og Allan deltager .

Eventuelt :

–  Vi tilbyder en Put&Take tur i efterårsferien. Erik tilmelder os.

– Allan rejste spørgsmålet om hvad vi kan gøre med den gentagne dårlige adfærd ved især Vestermose. Kan vi lave det til “Kun for medlemmer” område eller er der andre muligheder for at sikre at fiskeriet ikke belaster naturen helt urimelig. Kommunen har i et enkelt tilfælde varslet politianmeldelse uden vi dog har fået bekræftet at det er sket. Emnet tages op med kommunen ved først givne lejlighed.

Således husket  mvh  Erik

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502391