Referat fra bestyrelsesmøde 5-11-2020

Referat fra Bestyrelsmødet 5.November 2020.

Til stede : Niels Otto, Finni; Jesper, Henrik , Lennart og Erik 

Dagsorden : 

Bemærkninger til mødet den 27. August : Intet at bemærke 

Foreningens økonomi : Vi har stadig en uforandret god økonomi som vil kunne rumme den kontingentforhøjelse som forbundet kommer med i 2021. (+15 kr for seniorer og +10 kr for junior ) De af banken krævede underskrifter fra bestyrelsens medlemmer blev tilvejebragt og Erik afleverer det samlede skema til Finni i løbet af næste uge. 

DSF kongressen : Udsat da Allan var forhindret i at deltage. 

Reservationssystemet : Systemet er ændret så der nu kræves angivelse af telefonnummer for at reservationen kan gennemføres. Det gøres dels for at kunne kontakte låner hvis der er problemer med båden men også for at give mulighed for at aftale en deling af båden hvis det kan passe med lånerens tidsplan. 

Junior Arbejdet og skoleaktiviteter : Emnet tages op når det ikke kompliceres på grund af Carona situationen. 

Arrangementer i vinter : Nogen forslag udover fluebinding. Der laves ikke arrangementer før forsamlings grænsen igen er hævet til 50 men klubaftenerne afholdes med 10 personers begrænsning ( nr 11 der møder må tage hjem igen) og med overholdelse af alle øvrige corona restriktioner. 

Eventuelt og næste møde. 

Erik fortalte at han var inviteret til et møde i Vingsted om sammenlægning af DSFs og Danske Fiskekorts dagkortsalgssystem og til et videomøde om regulering af forholdene omkring Tånning å og Fuldbro møde (her tiltager Allan også) 

Lennart gjorde opmærksom på at Sønderbækken ulovlig “grøde slås” med henblik på fri passage af plastbolde. Erik tager det op i Vestermølle Bestyrelsen. 

Bestyrelsen regner med at julefrokosten udsættes til januar/februar 2021 på grund af forsamlings restriktionerne. Endelig beslutning sidst i november. 

Næste møde ikke aftalt med det bliver formentlig først til Januar 2021.

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502041