Referat bestyrelsesøde 25. jun 2020

Mødereferat 25- 6-2020 Skanderborg Lystfiskerforening
 
Til Stede : Niels Otto, Lennart, Finni, Allan og Erik
seneste mødereferat : ingen bemærkninger

Økonomien : Alt ser fornuftig ud især fordi vi ikke forventer de helt store udgifter. Udgifterne til drift af båden er øget en del samtidig med at der er flere der bruger båden  Det betyder at prisen for at låne båden nok må øges en smule. Problemet med uautoriseret lån af båden giver i denne omgang ikke anledning til at vi skifter låsesystem men gentager det sig tages sagen op igen,

Corona forholdsregler på klubaftener :  Lennart har sørget for sprit og papirhåndklæder samt den nødvendige skiltning og folk opfordres til kun at håndterer deres eget service på klubaftenerne.

Sandart Festival evaluering : Almindelig tilfredshed trods et pænt underskud – vi kan afvikle på denne måde men vil dog fremover gerne kunne samle folk til både start og afslutning.

måske nyt fra Allan om Fuldbro Mølle sagen Allan har haft god kontakt til kommunen og følger yderlig udvikling i sagen.

Aftale om Dataansvar : Vi har underskrevet aftalen med DTU AUQA og mangler at Erik får sat nødvendige oplysninger ind på hjemmesiden. Erik rundsender tekst og aftaler placering på hjemmesiden med Ole. 
Der  er kommet en ny og forhåbentlig bedre app. til “Fangstjournalen”  på mobiltelefonerne. 

status på skole tilmeldingerne og hvem hjælper : der er pt tilmeldt 2 til medekurset, 2 til bådturen og 8 til P&T turen. Allan annoncerer på facebooksiden . Afhængig af om der kommer flere tilmeldinger bliver der brug for tre til at køre den 5.august og mindst een båd ud over foreningsbåden. 
Erik søger tilsagn fra gode folk i klubben.

Bådudlån pris og retningslinjer : Erik havde et forslag til ny lånepris og ændret beskrivelse af lånebetingelserne for båden. Beskrivelsen vedhæftes i rettet tilstand med henblik på kommentarer inden den træder i kraft. Samtidig genopfriskes regler for lån og brug af klublokalerne. Der laves nye skilte umiddelbart efter sommerferien.

eventuelt :
 
Ide til en introduktion til brug af båden (isætning – optagning – ekkolod osv) søges gennemført efter ferien.
Der laves en plakat om bådreglerne til ophængning i bådhuset
Allan undersøger om han kan deltage i konference om juniorarbejde
Allan deltager i  DSFs udsatte endags kongres.
Bookingsystemet søges ændret så der kan slettes en booking og bookes korte perioder (timebasis)
Lennart og Allan finder en løsning på om det er nødvendig at købe ny Akumulator
Vi har modtaget en opfordring til at sørge for vores del af oprydningen på Vestermølle. Det gør vi så men mener ikke vi har væsentlige “hængepartier” af den karakter.
Erik har modtaget en donation af ældre fiskegrej til uddeling. Mest egnet til brug i en auktion/grejbytteaften til efteråret.
Fejagtige oplysninger om foreningen på adventureGuide.dk er søgt rettet indtil videre uden held.
 

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=502013