Bestyrelsesmøde 28. Maj 2020 

Skanderborg Lystfiskerforening.  Bestyrelsesmøde 28. Maj 2020 

Til stede : Allan, Lennart, Finni, Niels Otto, Henrik, Jesper og Erik

DAGSORDEN :

Konstituering af bestyrelsenRollefordelingen i bestyrelsen ændres ikke, Dvs Erik er formand, Finni er kasserer, Allan er Næstformand  osv.

Godkendelse af Generalforsamlingsreferat  Referatet er udsendt og lagt på hjemmesiden hvilket alle accepterede – altså godkendt.

Den økonomiske situation (Finni) Den økonomiske situation er fornuftig så der er plads til nye iniativer for medlemmerne.

Sommerferie Skoleaktiviteter Vi har tilmeldt de sædvanlige arrangementer dvs Medekursus (2. Og 4. juni) bådtur på søen (29. juli) og P&T tur 5. August. Prøv at holde dagen fri så vi kan stille det nødvendige mandskab.

Klubaktiviteter : ingen nye ideer så klubaftenerne fortsætter med snak, fluebinding og en fisketur i ny og næ.

 Beretning om DSFs kongres : kongressen blev aflyst men der gennemføres en kongres på een dag  Se den foreløbige beskrivelse.

Kongressen 2020 I Forhold til Kongressen 2020, så var det en meget svær beslutning for Forbundsbestyrelsen at ud- skyde den, men den efterfølgende udvikling har vist, at den var rigtig. Med hensyn til afholdelse af kongres i 2020, så har Forbundsbestyrelsen besluttet at afvikle kongressen lørdag den 19. september 2020 med start kl.10.00. Selvfølgelig under forudsætning af, at forbuddet imod større forsamlin- ger til den tid er ophævet. 

Af hensyn til Forbundets økonomiske situation har Forbundsbestyrelsen besluttet at afholde kongres- sen på én dag. Det betyder, at dagsordenen for kongressen kun indeholder de vedtægtsbestemte punk- ter. 

Derfor bliver der ikke:

  • Budt velkommen til Vejle Kommune ved borgmesteren. 
  • Inviteret gæster. 
  • Gennemgået strategi 2020 – 2025, men der bliver dog mulighed for at stille spørgsmål til den. 

Kongressen er formelt udsat, hvilket betyder, at udgangspunktet for kongressen er det materiale, som er udsendt. Det betyder også, at det ikke bliver muligt at komme med nye forslag. 

Allan deltager som den eneste hvis han har mulighed for det.

Beretning fra formandsmødet : Ingen kommentarer vi prøver blot at støtte en god sag.

Vandpleje (træfældning i søen, juletræer og udsætninger ?) Ideen om at lægge Juletræer ud til januar var der almindelig sympati for . Erik prøver at finde ud af hvad der skal til for at gøre det. Udsætninger sættes på stand by til vi ved mere om Fuldbro mølle projektet og træfældningsprojektet opgives. I den sammenhæng blev det aftalt at Allan fortsætter sin snak med DTU-aqua og skanderborg søs tilstand og hvad der er mulig at gøre for at forbedre denne og der aftalt at det grønne partnerskab omkring  Fuldbro mølle kunne være en vej til afklaring. Allan inviterer DTU til snak og vil kunne bringe en pæn del af  vore opsamlede fiskekortpenge i spil  hvis vi dermed kan bidrage med en løsning.

Nyt om fiskevandet : Intet særskilt nyt  – Henrik er igang med at sikre at vore nuværende aftaler bliver betalt og holder selvfølgelig øje med om der dukker nye muligheder op.

Slæbestedet :Lennart har egenhændig rettet broen op og sørget for at alt fungerer .

Bådregler : Det blev drøftet om båden stadig må bruges i saltvand , der er betænklighed ved om den bliver for belastet nu hvor det heldigvis ser ud til at flere har lyst til at bruge den.Det blev aftalt at punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Broer altså fiskepontonner : Der er intet sket med den sag.

EVENTUELT :

Sandartkonkurencen gennemføres dog i en kontaktfri udgave. Betingelserne er udsendt til alle men det skal tilføjes at fisk under mindstemål ikke medtages i konkurrencen og at det indsendte billed skal indeholde en “deltagerbrik” der udleveres inden starten lørdag mellem klokken 10 og 12.

Klubaftenerne genoptages onsdag den 3. Juni — kommer der mere end 10 må vi fordele os i forskellige lokaler.

Allan og Jesper kunne berette om en meget vellykket hornfisketur med juniorerne til Alrø

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=501967