Ansøgning til DTU-Aqua

Til DTU-Aqua

Afdelingen for Ferskvandsfiskeri
Vejlsøvej 39
8600 Silkeborg

Ansøgning om midler fra gruspuljen/fisketegnsmidler.

Skanderborg Lystfiskerforening skal herved søge om i alt kr. 3.500 ekskl. moms til marksten og grus til et restaureringsprojekt ved Landåen (Ring Kloster Å udsætnings pkt. 132).

Baggrunden for projektet er et ønske om dels at forbedre gydeforholdene i Landåen ( for den tidligere gydebanke antages det at gydegrusmaterialer over de seneste år er udskyllet til sandfanget nedstrøms og opgravet, pga det store fald på strækningen), dels at sikre en god overlevelse af yngelen indtil smoltudvandring i form af gode standpladser i så stor en mængde, at konkurrencen reduceres.

Det aktuelle projektområde er markeret på kortet nedenfor. Det strækker sig over 75 meter og er beliggende  nedstrøms broen for Hedemøllevej. Projektet består af:

Forbedring af bestående gydebanke beliggende i parti af åen med godt fald. Der skal udlægges 15 m3 gydegrus i et 20-30 cm tykt lag, fordelt på 2 3 områder.

Tilkørsel kan i en tør periode ske fra Hedemøllevej, hvorfra der går en markvej langs med åen, som er i stand til at bære en lastbil. Gydegruset vil blive udlagt i åen med grab (udlæg 10 meter) og straks blive planeret med river også med arbejdskraft fra Skanderborg Lystfiskerforening. Stenene vil blive udlagt i åen til sikring af gydegruset og standpladser.

Vestbirk Vognmandsforretning har afgivet tilbud på levering af sten og grus som beskrevet, således:

 

15 kbm. grus, 25 % 8-16mm, 50% nødder 16-32 mm og 20% singels 32-64 mm, 5% over 64 mm

Incl. Aflæsning i å.

3.500 kr.

I alt ekskl. moms

3.500 kr.

Der søges således i alt om kr. 3.500 ekskl. moms.

Lodsejer på begge bredder er Nissumgård.

Claus Wiese har på vegne af Nissumgård intet at indvende mod udlægning af gydegrus og sten på stedet.

Herudover har Skanderborg Kommune ingen indvendinger.

Kontaktperson:
Lars Møller
Ingeniør
Skanderborg Kommune
Natur- og Miljø
Knudsvej 34
8680 Ry
Direkte tlf. 87947746

Venlig hilsen
Erik Fischman
Formand for Lystfiskerforening.
Tlf: 2140 6799
Gyldenmuld 6, 8660 Skanderborg
Mail. erik.fischmann@gmail.com 

—- Gydegrus

—- Standpladssten

 

Permanent link til denne artikel: https://www.sandarten.dk/wp/?p=16105