Beskyttet: Bestyrelsesmødereferat 27. marts 2014

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=417914

LAKS OG HAVØRRED !

Et tilbud fra Danmarkssportsfisker forbund som du bør tage stilling til – det bliver rigtig spændende. Åbn pdf for hele programmet. STØT DE DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Lørdag den 26. april 2014 // Sportsfiskeriets Hus // Vingsted Hotel & Konferencecenter Søndag den 27. april 2014 // Laksedag ved Skjern Å // Dansk Center for Vildlaks …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=311334

Mossø

Der kan sættes båd i Mossø men det kræver en god bil . Hvis der kan skaffes mere fiskevand i Mossø vil det være umagen værd at forbedre adgangsforholdene her.  

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=212278

Vandstandsmålinger – Skanderborg

Vandstandsmålinger – Skanderborg Hvis du vil se hvordan vandstanden i Skanderborg Sø udvikler sig så er muligheden her.  

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=167883

Gydebanker i Hvolbækken

GYDEBANKER I HVOLBÆKKEN   se en gydebanke i funktion Se videoen på Youtube – Ørredens gydeområder – vandløbets stryg skaber liv DTU Aquas fiskeplejekonsulenter viser, hvad ørreden kræver af sine gydeområder, og hvordan ynglen kan overleve, så vi får sunde og stærke, naturlige ørredbestande. En god ørredbestand i et vandløb viser, at naturen har det …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=160365