LAKS OG HAVØRRED !

Et tilbud fra Danmarkssportsfisker forbund som du bør tage stilling til – det bliver rigtig spændende. Åbn pdf for hele programmet. STØT DE DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Lørdag den 26. april 2014 // Sportsfiskeriets Hus // Vingsted Hotel & Konferencecenter Søndag den 27. april 2014 // Laksedag ved Skjern Å // Dansk Center for Vildlaks …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=311334

Mossø

Der kan sættes båd i Mossø men det kræver en god bil . Hvis der kan skaffes mere fiskevand i Mossø vil det være umagen værd at forbedre adgangsforholdene her.  

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=212278

Vandstandsmålinger – Skanderborg

Vandstandsmålinger – Skanderborg Hvis du vil se hvordan vandstanden i Skanderborg Sø udvikler sig så er muligheden her.  

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=167883

Gydebanker i Hvolbækken

GYDEBANKER I HVOLBÆKKEN   se en gydebanke i funktion Se videoen på Youtube – Ørredens gydeområder – vandløbets stryg skaber liv DTU Aquas fiskeplejekonsulenter viser, hvad ørreden kræver af sine gydeområder, og hvordan ynglen kan overleve, så vi får sunde og stærke, naturlige ørredbestande. En god ørredbestand i et vandløb viser, at naturen har det …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=160365

Søhåndbog

Hvis du vil vide noget om søens fisk så besøg DTUAqua søhåndbog der er masser af viden om hvad der påvirker vort fiskeri. På hjemmesiden  kan alle, der interesserer sig for fisk, fiskeri, fiskepleje og vandmiljø i de danske søer, finde nyttig viden. Det kan være sportsfiskere og naturelskere, men også skoleelever, studerende eller miljøarbejdere hos …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=149779