Category: Referat

Bestyrelsesmøde den 2. Marts 2017

Bestyrelsesmøde den 2. Marts i Skanderborg Lystfiskerforening. Deltagere : Finni, Flemming; Allan; Niels Otto , Lennart og Erik. Referat :  Bemærkninger til 5 januar referat  ? Ingen bemærkninger ​SLFs Økonomi :​ Finni kunne berette at foreningens økonomi fortsat ser fornuftig ud hvis vi holder virketrang og aktivitets niveoet som vi har haft det de seneste …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501370

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 5. januar 2017 Til stede Niels Otto, Lennart, Flemming, Finni, Allan og Erik Godkendelses af generalforsamlingsreferat : Referatet godkendt uden bemærkninger. Medlemsopdelingen  til 18 /18 – 26 / over 26 år ? På grund af DSFs nye kontingentsatser skal også vore medlemmer kunne aldersopdeles i de tre grupper – 0-18 , 18 …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501110

Referat fra Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening Den 16. November klokken 19.00 Sted : Klubbens lokaler på Vestermølle Til stede var der 22 af foreningens 80 medlemmer Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kim Rasmussen som dirigent hvilket blev vedtaget uden modkandidat. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling. Fiskeretten : Vi har nu en 5 …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501038

Bestyrelsesreferat 22. september 2016

SLF bestyrelsesmøde 22. September 2016 Til stede : Flemming, Finni, Henrik, Niels Otto, Lennart, Allan og Erik. Godkendelse af referat fra 18. August 2016 : intet at bemærke ud over stave og kommafejl. Foreningens økonomi : Stadig sund økonomi og Finni slog fast at der bestemt er råd til de småanskaffelser vi har talt om. …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500999

Bestyrelsesmøde referat juni 2016

Se referatet , vi skal have gang i registrering af net i søen og så forestår der forhandlinger med kommunen om forlængelse af vores aftale om fiskeret i søen. Referat : SLFbestyrelsereferatjuni2016      

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500968