Bestyrelsesreferat 1 2022

Referat fra Skanderborg Lystfiskerforening  Bestyrelsesmøde den  3. marts 2022 Til Stede :  Erik, Allan, Finni, Jesper, Henrik, John og Nicolej samt Lennart. 1 :Godkendelse af generalforsamlingsreferat : Godkendt uden bemærkninger og nu offentliggjort på Sandarten.dk. 2: Konstituering af Bestyrelsen :  Valgt blev  Formand :Erik   ,  Kasser : Finni   Næstformand : Allan  Ansvarsområder at fordele : …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502334

Referat fra 2022 generalforsamlingen.

Beretning og regnskab blev godkendt uden væsentlig debat og der blev valgt følgende til bestyrelsen : Erik, Finni, Allan, Henrik og Jesper og som supleanter blev valgt Nicolej og Peter medens Lennart blev udnævnt til Hushovmester. Årets generalforsamling havde deltagelse af 21 medlemmer og pligt til at genudsætte skæl- , græs- og Spejlkarper blev vedtaget. Generalforsamlingen …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502330

referat fra Bestyrelsesmøde 10. Februar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 10. februar 2022 Til Stede : Niels Otto, Finni, Henrik, Lennart , Allan, Jesper  og Erik Godkendelse af  referat fra mødet 27. januar : Ingen bemærkninger Godkendelse af indkaldelsen til Generalforsamlingen den 23. februar: Eriks skitse  til generalforsamling indkaldelse og udkastet til formandens beretning blev godkendt og det blev aftalt at den …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502308

Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022.

Skanderborg Lystfiskerforening  Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022. Mødested : Klublokalerne på Vestermølle Klokken 19.00 Dagsorden : Valg af dirigent. Formandens orientering om foreningens drift siden seneste generalforsamling Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fiskekort regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2023 Indkomne forslag : Forslag om genudsætning pligt for Karper. Forslag om udpegning og …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502302

Bestyrelsesmøde 27. januar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 27. Januar 2022 Til stede : Niels Otto, Allan , Lennart , Henrik og Erik Godkendelse af referat fra 2.december 2021: Ingen bemærkninger Økonomisk status : I Finnis fravær kunne vi blot tage til efterretning at vores økonomi er uforandret god og regnskabet for 2021 ser fornuftig ud. Vi afventer revisors udtalelse …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502293