Generalforsamling 2023

Skanderborg Lystfiskerforening     Generalforsamling 22. februar  2023 . Ialt 27 medlemmer var mødt op denne februar onsdag . REFERAT 👍. Kim valgt til dirigent Formalia :Det konstateres at generalen er lovligt varslet. Alle enige herom. Alle bekræfter at have betalt kontingent. Alle er lovligt til stede og stemmeberettigede ved evt. afstemning. Formandens beretning :  Formandens …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502557

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023 

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023  Til stede : alle REFERAT 👍 Godkendelse af referat fra 19. januar : Godkendt uden bemærkninger Evt. bemærkninger til formands beretning (er udsendt) Ingen tilføjelser Hvem vil genopstille ?  Alle vil meget gerne genopstille. Fast udlån af lokalerne tirsdage (L´hombre) : OK så længe de nyder en passende mængde øl …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502576

motor intro

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502545

Referat Bestyrelsesmøde 19. januar 2023 

Referat Bestyrelsesmøde 19. januar 2023  Til stede : Allan, Jesper, Finni og Erik Dagsorden :  Bemærkninger til referat af 8. dec. 2022 ? Ingen bemærkninger Foreningens økonomi : Finni præsenterede regnskabet der skal forelægges på generalforsamlingen og efter lidt opklarende spørgsmål var der enighed om at det kunne sendes til revisor til granskning. Finni spørger …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502535

SLF bestyrelsesmøde 8 . december 2022

SLF bestyrelsesmøde 8 . december 2022 Deltagere : Allan , Jesper , Peter og Erik Dagsorden referat : Bemærkninger til referat fra forrige møde :  Der var ingen. Foreningens økonomi : ifølge Finni stadig en fornuftig økonomi. Beretning fra DSFs kongres : Allan deltog som vores repræsentant og blev valgt som anden suppleant til forbundsbestyrelsen. …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502532