Category: Bestyrelsen

Generalforsamling 2023

Skanderborg Lystfiskerforening     Generalforsamling 22. februar  2023 . Ialt 27 medlemmer var mødt op denne februar onsdag . REFERAT 👍. Kim valgt til dirigent Formalia :Det konstateres at generalen er lovligt varslet. Alle enige herom. Alle bekræfter at have betalt kontingent. Alle er lovligt til stede og stemmeberettigede ved evt. afstemning. Formandens beretning :  Formandens …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502557

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023 

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023  Til stede : alle REFERAT 👍 Godkendelse af referat fra 19. januar : Godkendt uden bemærkninger Evt. bemærkninger til formands beretning (er udsendt) Ingen tilføjelser Hvem vil genopstille ?  Alle vil meget gerne genopstille. Fast udlån af lokalerne tirsdage (L´hombre) : OK så længe de nyder en passende mængde øl …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502576

Bestyrelsesmødereferat 15. november 2022

Bestyrelsesmødereferat 15. november 2022 Til stede : Allan, Henrik, jesper  og Erik. Accept af referat fra mødet 29. september. : Ingen bemærkninger. Foreningens økonomi : Fornuftig og tilsyneladende under kontrol. Orientering om medepladser og broanlæg : Der er aftalt besigtigelse med kommunens folk den 1. december og inden da vil Allan, Nicolej,Allan Vick og Erik …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502486

SLF bestyrelsesmøde 29. september 2022

SLF bestyrelsesmøde 29. september 2022 Til stede : Finni, Allan, Jesper og Erik Godkendelse af forrige referat : ingen bemærkninger. Foreningens økonomi (stigende energipriser kan få en betydning) : Der er en klar opfordring til at vi fortsat tænker energibesparende (EL og varme) når lokalerne benyttes. Der kan komme krav om øget betaling til alle …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502446

Bestyrelsesmøde  Skanderborg Lystfiskerforening 9.august 

Bestyrelsesmøde  Skanderborg Lystfiskerforening 9.august  Til stede : Finni, Allan, Henrik, Jesper, Nikolej , Erik og Lennart. Dagsorden : Forrige referat : ingen bemærkninger . Foreningens økonomi : Finni fortæller at vores økonomi er fornuftig i forhold til de beskedne planer vi har indtil videre. Der er i øjeblikket 112 medlemmer i foreningen. Revideret fiskekort : Henrik …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502391