Category: Vandpleje

Søhåndbog

Hvis du vil vide noget om søens fisk så besøg DTUAqua søhåndbog der er masser af viden om hvad der påvirker vort fiskeri. På hjemmesiden  kan alle, der interesserer sig for fisk, fiskeri, fiskepleje og vandmiljø i de danske søer, finde nyttig viden. Det kan være sportsfiskere og naturelskere, men også skoleelever, studerende eller miljøarbejdere hos …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=149779

Fiskemonitering 9 september 2013

9.. September 2013 Moniteringsfiskeri med  Skanderborg Lystfiskerforening  Rammer for moniteringen. Den 9. september udførte undertegnede samt 4 medlemmer af Skanderborg Lystfiskerforening inkl. Formanden Erik Fischmann moniteringsfiskeri på i alt 8 stationer i vandløb, der løber til den sydøstlige ende af Skanderborg Sø. Stationerne enten er restaurerede eller står lige foran restaurering med gydegrus og sten. …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=150079

Skanderborg sø / Test

Hvis du vil vide noget om søens fisk så besøg DTUAqua søhåndbog Her er der masser af viden om Skanderborg sø og de omgivne vandløb.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=149777

Sønderbæk ved Vestermølle

Grønt Partnerskab om Sønderbæk ved Vestermølle i Skanderborg Skanderborg Kommune har taget initiativ til etablering af et grønt partnerskab om adgang, formidling og restaurering af Sønderbæk ved Vestermølle. Læs hele beskrivelsen af  projektet – Beskrivelsesønderbæk Partnerskabet skal afklare projektets indhold og søge finansiering til: • Restaurering af Sønderbæk ved Vestermølle i Skanderborg • Etablering af …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=15290