Referat fra 2022 generalforsamlingen.

Beretning og regnskab blev godkendt uden væsentlig debat og der blev valgt følgende til bestyrelsen : Erik, Finni, Allan, Henrik og Jesper og som supleanter blev valgt Nicolej og Peter medens Lennart blev udnævnt til Hushovmester. Årets generalforsamling havde deltagelse af 21 medlemmer og pligt til at genudsætte skæl- , græs- og Spejlkarper blev vedtaget. Generalforsamlingen …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502330

referat fra Bestyrelsesmøde 10. Februar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 10. februar 2022 Til Stede : Niels Otto, Finni, Henrik, Lennart , Allan, Jesper  og Erik Godkendelse af  referat fra mødet 27. januar : Ingen bemærkninger Godkendelse af indkaldelsen til Generalforsamlingen den 23. februar: Eriks skitse  til generalforsamling indkaldelse og udkastet til formandens beretning blev godkendt og det blev aftalt at den …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502308

Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022.

Skanderborg Lystfiskerforening  Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022. Mødested : Klublokalerne på Vestermølle Klokken 19.00 Dagsorden : Valg af dirigent. Formandens orientering om foreningens drift siden seneste generalforsamling Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fiskekort regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2023 Indkomne forslag : Forslag om genudsætning pligt for Karper. Forslag om udpegning og …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502302

Bestyrelsesmøde 27. januar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 27. Januar 2022 Til stede : Niels Otto, Allan , Lennart , Henrik og Erik Godkendelse af referat fra 2.december 2021: Ingen bemærkninger Økonomisk status : I Finnis fravær kunne vi blot tage til efterretning at vores økonomi er uforandret god og regnskabet for 2021 ser fornuftig ud. Vi afventer revisors udtalelse …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502293

nytårshilsen til medlemmerne

Til medlemmerne af Skanderborg Lystfiskerforening : Godt nytår ! Desværre må vi aflyse alle klubaftener indtil 12. januar så den varslede erstatnings frokost flyttes til den 18. Marts 2022” så hvis du har lyst til at være med kan du nå at tilmelde dig til Erik på erik.fischmann@gmail.com senest den 7. marts. Det koster stadig …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502276