Category: Bestyrelsen

Referat fra Bestyrelsesmøde marts 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE den 31. marts 2016 Til stede : Finni, Niels Otto, Lennart, Allan. 1 : Godkendelse af referat fra forrige møde 12. Januar : ingen bemærkninger 2 : Foreningens økonomiske status : Finni kunne oplyse at økonomien på trods af det vigende medlemstal (86) ser ud til at kunne dække det budget der …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500893

SLF Bestyrelsesmøde referat 12. januar 2016

SLF Bestyrelsesmøde referat 12. januar 2016 Til stede : Flemming,Lennart,Finni,Niels Otto, Allan og Erik Referat: Godkendelse af Generalforsamlingsreferatet. Referatet blev godkendt med fremhævelse af at fiskelejen bør forsøges nedsat med udgangspunkt i de beskedne fangster der finder sted. Konstituering : Der blev foreslået genvalg hvilket betyder at Erik fortsætter som formand, Flemming som Næstformand og …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500820

Bestyrelsesreferat fra 22. september 2015

Skanderborg Lystfiskerforenings bestyrelsesmøde 22.Sepetember 2015 Til stede : Flemming, Niels Otto, Lennart og Erik REFERAT : Referat fra forrige møde : Intet at bemærke Foreningens økonomi : Da Finni var fraværende kunne Erik blot fortælle at vi stadig har passende økonomisk råderum og at viforventer at årets resultat bliver uden underskud. Årets vandplejeaktiviteter : Erik …

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500770

Beskyttet: Bestyrelsreferat SLF 9. april 2015

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=500711

Generalforsamlings indkaldelse 2013

Generalforsamling 2013

Læs mere

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=157