“Skanderborg sø ” – årskonkurrencen

640x360_lystfiskere_erik_fischman

Denne konkurrence har præmier og pokal der uddeles på den årlige ordinære generalforsamling. Den viser hvem der er bedst til at finde de mange flotte fisk der uden tvivl findes i Skanderborg sø. Der er pokal og ikke mindst ære og håneret et helt år til vinderen som også får en lille gave når pokalen afleveres.

§ 1: Alle foreningens medlemmer kan deltage i konkurrencen. Hvert medlem kan indsende flere tilmeldinger.

§ 2: Fisken skal være fanget på sportsfiskergrej i Skanderborg Lystfiskerforenings fiskevand opstrøms Tånning å og nedstrøms Ringkloster å samt vestermose.

Fisk skal overholde nationale mindstemål.

Kun fisk der er kroget foran bagerste gællekant kan tilmeldes.

Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes.

Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp.

Kun fisk fanget på sportslig vis med stang i anførte vande kan anmeldes.

§ 3: Konkurrenceperioden er fra 1. oktober til 30. september.

§ 4: De fiskearter, der kan deltage i konkurrencen, er følgende, idet tallet efter hver fiskeart angiver, hvor mange points der kan opnås pr. kg. levende vægt:

Aborre      46         Brasen        21        Bækørred     24           Ål                    40
Gedde        8         Havørred     12        Helt             63           Karpe               11
Søørred     19         Knude         30       Suder           27           Regnbueørred    17
Stalling      64        Rudskalle     68       Sandart        13

Vægt og vejning Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses. Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden.

§ 5: Foreningen udsætter en vandrepokal, som vindes af det medlem der har nået det højeste antal point ved en enkelt fisk. Derudover udsætter foreningen en præmie efter bestyrelsens valg til det medlem der har opnået næsthøjest point ved en enkelt fisk. Vinderen af årets vandrepokal får en gave efter bestyrelsens valg når pokalen afleveres igen. Foreningens vandrepokal kan ikke vindes til ejendom, men skal udstilles i klublokalet når det ikke er mulig at indgraverer flere navne.

§ 6: I tilfælde af, at to medlemmer opnår samme antal points, er det den først indvejede fisk der vinder.

§ 7: Formkrav til anmeldelsen
Anmeldelsen skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage efter fangsten. Anmeldelsen skal ske på Skanderborg lystfiskerforenings officielle anmeldelsesblanket
Eller på Skanderborg lystfiskerforenings officielle web-side: www.Sandarten.dk under menu punktet Fangstrapporter.
Eller med de relevante oplysninger på mailadressen: info2@sandarten.dk

Det skal fremgå hvilken fiskeart der anmeldes.

Endvidere skal det overordnet anføres hvilket endegrej der har været anvendt, f.eks. jig, mede, blink, flue m.v. Oplysninger om navn og adresse på fanger samt evt. vidnes underskrift. Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten.

§ 8: Bestyrelsen foretager præmieuddelingen i forbindelse med den ordinære generalforsamling

§ 9:Bestyrelsen tager til enhver tid stilling til om fisken er fanget på sportslig vis samt om gældende regler er overholdt. Bestyrelsen kan kontrollere den anvendte vægt samt tale med fanger og vidner. Bestyrelsen kan afvise fangsten/fisken hvis ikke gældende regler er overholdt eller hvis der på anden vis er mangler.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=9705