Foreningens båd

150x150_lystfiskere_i_baadForeningens båd ved Skanderborg Sø.

Skanderborg Lystfiskerforening har 1 båd ved Vestermølle.

Det er en Cresant jolle som foreningens medlemmer kan låne jollen mod en beskeden betaling  50 kroner pr dag.

Ønsker du at låne jollen skal du booke den i bookingkalenderen eller du kan ringe til 

Niels Otto Madsen ( 4042 8106) eller

Lennart Frederiksen (4197 4556 ).

Båden må ikke bruges uden at låneren er noteret i bådloggen og alle sejlregler skal overholdes incl hastighedsgrænsen på 10 km/time 

Misligeholdelse kan medfører udelukkelse fra at låne båden  der skal afleveres i rengjort stand.

Skader skal udbedres ved låners foranstaltning og for dennes regning.

Fejl og mangler samt forbedringsforslag meddeles bådgruppen der består af Niels Otto og Lennart.

 Cresant jollen har en almindelig totakts benzin motor og der er to El-motorer til rådighed .

Jollen kan lånes af medlemmer under betingelse af at der sejles med redningsvest (findes i klubhuset) og at der betales 50 kr  pr dag til brandstof,vedligeholdelse og strøm.

Jollen kan kun reserveres een dag frem og reservatioen er kun gyldig hvis den er noteret i den reservationskalenderen i www.sandarten.dk

Sammen med dit navn skal du notere et telefonnummer – gerne mobilnummer.

Principielt gælder booking fra midnat til midnat, men er der ikke andre der har reserveret kan du fortsætte lånet, hvis blot du affinder dig med at afleverer båden hvis en anden melder sig når du har udnyttet dit første døgn.

Husk at efterlad båden samme sted og i samme stand som du overtog den og husk at notere i reservationskalenderen når du tager af sted og når du kommer hjem.(Dette at hensyn både til egen sikkerhed og muligheden for opsyn med båden).

Problemer med grejet, skader på jolle eller motor skal meldes ved afleveringen og du er ansvarlig for at eventuelle skader udbedres.

Knæk og Bræk
Skanderborg Lystfiskerforening

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=8