“Skanderborg sø årskonkurrence”

Konkurrencen handler om at synliggøre at der kan fanges fisk i Skanderborg sø men også om hvem af medlemmerne der er foreningens dygtigste , flittigste og måske heldigste fisker. Den skal  vise hvem der er bedst til at finde de mange flotte fisk der findes i Skanderborg sø.

Der er vandrepokal og ikke mindst ære og håneret et helt år til vinderen som også får et år kontingentfri det år pokalen afleveres. Nr to og tre får hædrende omtale og et gavekort på 150 kr.

Vinderen udråbes på den årlige ordinære generalforsamling.

Deltagelse kræver at fangsterne registreres i Fangstjournalen idet det løbende giver mulighed for at følge fiskeriet på søen og sparer bestyrelsen for en del registreringsarbejde.

 

KONKURRENCEREGLER :

1: Kun foreningens medlemmer kan deltage i konkurrencen

2: Skanderborg Lystfiskerforenings regler for fiskeri skal til enhver tid overholdes.

Fiskene skal være fanget på sportsfiskergrej i Skanderborg Lystfiskerforenings fiskevand (ikke på gæstekort vande).Kun fisk fanget på sportslig vis med stang i foreningens fiskevand kan deltage og fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp.Kun fisk der er kroget foran bagerste gælle kant kan tilmeldes. Fiskene skal overholde nationale mindstemål og fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes. Fisk der anmeldes med BILLED får 20 ekstra point i  konkurrencen og den fisker der anmelder flest fisk (også  udover de tre der regnes med i konkurrencen) får  100 ekstra point.

3: Konkurrenceperioden er fra 1. Januar til 31. December.

4: Fiskearter, der kan deltage i konkurrencen, er følgende. (Tallet i parentes angiver hvor mange point fisken giver pr centimeter.)Aborre (2) , Gedde (1),Sandart (2) ,Søørred (2) , Brasen (1), Knude (2), Rudskalle/skalle (1), Helt (2) Suder(2) og Karpe (2)

5: Vinderen er det medlem der opnår flest point. Alle fisk kan anmeldes men kun de tre længste af hver art tæller med i slutopgørelsen. I tilfælde af, at to medlemmer opnår lige mange points, er det medlemmet med flest anmeldte fisk der vinder.

6: Formkrav til anmeldelsen.Anmeldelsen skal ske via Fangstrapporten senest 14 dage efter fangsten. Husk at angive medlemskabet af Skanderborg Lystfiskerforening. Alle fangster kan/bør registres. Kun fisk hvis længde er opgivet kan medtages i konkurrencen.

7: SLFs bestyrelse foretager præmieuddelingen i forbindelse med den ordinære generalforsamling i februar måned. SLFs bestyrelsen afgør om fisken er fanget på sportslig vis samt om gældende regler er overholdt. Bestyrelsen kan afvise fisken hvis ikke gældende regler er overholdt eller hvis der på anden vis er mangler.

Bestyrelsen for Skanderborg Lystfiskerforening

Marts  2019

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501665