Seneste fangster

Her kan du se de seneste 30 fangster indrapporteret til Fangst­journalen som værende fanget i Skanderborg Lystfiskerforenings vande. Dataene kommer direkte fra Fangst­journalens database . Dine fangster vil  også blive vist i nedenstående liste. Hemmelige fangster vises dog ikke på listen, med mindre der er givet tilladelse hertil i dine profil-indstillinger i Fangstjournalen.

Vi håber at alle vore medlemmer vil anvende Fangstjournalen og derved bidrage til at Skanderborg Lystfiskerforening og DTU Aqua får mere viden om fiskeriet i vores fiskevande.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501530