Regler Polsk

Zasady dotyczące połowów na wodzie zawarte w ramach zezwolenia połowowego

Zezwolenia połowowego daje dostęp do połowów na obszarach jeziora Skanderborg, Henning / Lillesø, Døjsø i Vrold Vestermose, (które nie są podświetlone na czerwono).
Na jeziorach Skanderborg i Henning, dopuszcza się łowić z łodzi i brzegu.
Na Svanesø, Døjsø i Vrold Vestermose jest dozwolone wyłącznie łowienie z brzegu.
Pozostawianie sprzętu połowowego podczas połowów nie jest dozwolone.
Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mają prawo do połowów bezpłatnie i bez podpisywania jakiegokolwiek członkostwa. Dotyczy wód, które są pod opieką Związku Wędkarskiego Skanderborg (Skanderborg Lystfiskerforening).
Wszyscy Wędkarze w zakres wieku 18 – 67 lat, muszą posiadać państwową licencję połowową oraz zezwolenia połowowe Związku Wędkarskiego Skanderborg.

W odległości 100 metrów od domków letniskowych i kąpielisk, wędkowanie jest zabronione.

WAŻNE !!!, Zawody wędkarskie muszą zostać zgłoszone i zatwierdzone przez Związek Wędkarski Skanderborg.
Na jeziorze Skanderborg osoba wędkująca możne maksymalnie użyc 0.5kg zanęty wędkarskiej lub innego rodzaju pokarmu używanego do nęcenia łowiska / 1Doba. Nęcenie może mieć negatywny wpływ na środowisko, i należy tego unikać na zbiornikach Vrold Vestermose, Døjsø i Svanesø.
Sitowie i trzcina nie mogą być uszkadzane, również przy lądowaniu łodzią do brzegu.
Proszę przestrzegać ogólnokrajowych okresów oraz wymiarów ochronnych ryb o ile dany gatunek nie jest wyszczególniony w tym regulaminie.
Zaleca się, aby wypuszczać wszystkie gatunki ryb drapieżnych bez szwanku, ponieważ mają one pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.
Wszystkie ryby, które są złowione oraz zabrane przez osobę wędkującą muszą być przeznaczone do spożycia indywidualnego (Czyt. Połów ryb z zamiarem handlu jest surowo wzbroniony)
Limit połowowy na jedną osobę wędkującą : Pstrąg jeziorowy, szczupak, sandacz, leszcz max. 2 ryby / doba.
Karp, karp lustrzany i amur muszą być traktowane z ostrożnością i wypuszczane bez szwanku.
Dla wszystkich innych gatunków niż opisano powyżej, ma zastosowanie limit max 10kg / doba.
Naruszenie tych zasad może skutkować natychmiastowym wydaleniem wędkarza bez jakichkolwiek zwrotów opłat za pozwolenia połowowe.
Wskazówki udzielone przez inspektorów rybołówstwa muszą być respektowane oraz natychmiast spełnione.
Należy zachować odpowiednią odległość od większych stad ptaków spoczywających na danym jeziorze, spokój ich nie powinien być niepotrzebnie zakłócany. Należy wybrać inne łowisko lub starać się je ominąć nie zakłócając ich czasu odpoczynku lub żeru.
Nadwyżka ze sprzedaży zezwoleń połowowych będzie wykorzystywana głównie do inicjatyw mających na celu zwiększenie populacji ryb w jeziorze Skanderborg i jej dopływach, utrzymanie łowisk, przywracania potencjalnych strumieni tarłowych i innych inicjatyw, które mogą poprawić środowisko na terenach Związku Wędkarskiego Skanderborg.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=501124