Køb af Fiskekort

Du kan købe Dag -, uge – eller årskort til foreningens vand hos  Fiskekort.dk  .men du kan også melde dig in d i Skanderborg Lystfiskerforeningen her

    Regler                      KØB FISKEKORT : DAGKORT/UGEKORT      ÅRSKORT 
     Rules :       PURCHACE FISHING LICENS :  DAY /  WEEK LICENSE  SEASON LICENSE  
Regeln :              ANGEL KARTE VERKAUFEN :  TAGES / WOCHENKARTE  SAISONKARTE
 Zasady                 PURCHACE FISHING LICENS DAY / WEEK LICENSE  SEASON LICENSE

 Dynamisk kort   

der  viser hvor på søen du befinder dig og om du må fiske det pågældende sted
Dine fisketure og fangster vil vi meget gerne at du registreret i Fangstjournalen
Husk at du hvis du er mellem 18 og 65 år skal også skal have  et statslig fisketegn det kan  købes  her 
og hvis du sejler med motor på Skanderborg  sø skal båden være forsynet med et tydelig registreringsnummer som kan købes her .
BÅDNUMMER              STATSLIG FISKETEGN

Fredningstider / Closed season / Schonzeiten :

Ørred / Trout /  Forelle (Salmo trutta ) 16. november – 28 (29) Februar
Helt / Pollan / Blaufehlen (Coregonus lavaretus): 1. november – 31. januar
Gedde / Pike / Hecht (Esox lucius) 15. Marts – 30. april
Sandart / Zander / Zander (Stizostedion lucioperca): 1. maj – 31. maj

Mindstemål /Minimum size/ Mindestmasse: Ørred: 400 mm Helt: 360 mm  Gedde: 600 mm Sandart: 500 mm
Fisk der er fanget i fredningstiden eller fisk der ikke opfylder mindstemålet skal genudsættes så vidt muligt levende

Für Fische und Krebse die während der Schonzeit gefangen werden oder den festgelegten Mindestmassen nicht nachkommen gilt daß diese sofort nach dem Fang in freies Wasser wieder ausgesetzt werden sollen, möglichst in lebendem Zustand.

Fish and crayfish caught during the closed season or which do not comply with the stipulated minimum size limits must be released immediately in open waters, if possible alive.
Overtrædelse straffes med bøde. / Breaching is punished with a fine / Verstoss wird mit einer Geldstrafe belegt.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?page_id=170912