Bestyrelsesmøde og konstituering 7. marts ’24

Agenda:

 • Konstituering
 • Opfølgning generalforsamling
 • Opfølgning seneste bestyrelsesmøde

Referat:

 • Bestyrelsen konstituerer sig således:
  – Formand: Allan Mathiasen
  – Næstformand: Jesper Blæsbjerg
  – Kasserer: Finni Hedegård Petersen
  – Sekretær: Nicolaj Kiikonen Baarsch
  – Bestyrelsesmedlem/Fiskevand: Henrik Soele
  – Bestyrelses-suppleant 1: Lars Pedersen
  – Bestyrelses-suppleant 2: Knud Sindberg
 • Allan udleverer til Finni elektronisk kopi af Kørekort og Sundhedskort i.f.b.m tegningsret (Fysiske kort scannet som PDF). Finni sikrer fremdrift i tegningsret og skifte. Processen detaljeret gennemgået.
  – I øvrigt opdateres adressen til Oddervej 80.
  – Øvrige kontaktdata (E-mail og telefon listet ved CVR register) forbliver ved Finni.
 • Økonomi, herunder betaling for leje af fiskevand, samt afregninger fra fiskekortsmidler til fiskevand og fiskeriopsyn, er gennemgået i detaljen og accepteret.
 • Bro er der fremdrift. Finni, Bruno, Lennart, Gert har haft en dialog på onsdagsmøde. De sikrer indkøb af relevante brodele og materialer, og at dette er i overensstemmelse med eksisterende tilladelser, som er distribueret i kopi ved Erik. Jesper afsøger eventuelt priser ved lokal producent for alternativ (2 moduler og forbindelse fra land, inderste modul bør være fast). Alle forholder sig til at sikre neutrale farver og at det er holdbart.
  Pengene er afsat. Der er stor opbakning til at gå over de 60.000 afsat hvis det er relevant.
  Bestyrelsen orienteres løbende af Finni i relevant omfang.
 • Hjemmesiden forventes at gå online 1/4. Finni og Ole er mega gode.
  Der har været tvivl omkring kalender.
  – Lokalet får én elektronisk kalender, som er den originale.
  – Lokalets manuelle kalender er en kopi heraf, opdateres manuelt og er sekundær, ikke gældende ved uoverenstemmelse.
  – Lokalets kalender indeholder også arrangementer vedrørende SLF.
  – Alle bestyrelsesmedlemmer samt hushovmester kan opdatere i den elektroniske kalender. Ønsker medlemmer at booke lokalerne foregår det (efter lancering af ny hjemmeside) ved kontakt til bestyrelsesmedlem.
  – Skrivetilladelse på nyheder etc. er Kasser, Formand og Sekretær.
 • – Allan laver oplæg til ny konkurrence (Regler og datoer). 3 arrangementer. Evt. 4 hvis der er en havørreddag.
  – Finni vil derudover gerne arrangere en silde dag.
  – Orientering om medefiskeri i Juni (Samarbejde med effektlageret).
  – Ligeledes orientering om Predator-akademi.
  – Predatorcup.
  – Der kommer ikke et Effektlageret karpefiske-arrangement.
 • Opfølgning generalforsamling:
  Arrangementer:
  – Bestyrelsen vurderer ikke at der er potentiale for en tur til DGR med foreningen som arrangør. Der er vurderet begrænset interesse og store forskelle i interessererne i relation til DGR fiskeriet.
  – Der arrangeres en grejbytteaften. Det bliver onsdag den 13. november 2024. Allan skriver det på FB og hjemmeside.
 • Overdragelses-forretninger med Erik i øvrigt gennemført mellem Allan og Erik. Gennemgået.

Arrangementer:
– Grejbytte (Onsdag 13. November)
– Fiskeri med gammelt grej (Morgentur 16. juni)
– Videoaften (Onsdag 27. Marts). Patagonia havbrugs-film. Foreningen er vært med chips og popcorn.
– Fluebinding med tema Bombarda-rig (17. April). (Pink kystfluer til Bombarda). (Fisketur 24. April). Finni er tovholder.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502769