Referat af seneste bestyrelsesmøde onsdag 28/2 2024

Referat af seneste bestyrelsesmøde onsdag 28/2

(Kort møde, afholdt som forberedelse til generalforsamling)

– Overdragelse efter Erik vil ske efter generalforsamlingen, såfremt det lykkedes med nyt bestyrelsesmedlem indvalgt. Se også seneste referat af Januar, hvor hovedparten af relevante opgaver varetaget er diskuteret og placeret.

– Den nye hjemmeside er i fremdrift. Rettigheder for tilgang skal afklares yderligere fælgende generalforsamlingen/ny konstituering. For nuværende fortsætter gammel hjemmeside med Erik ved roret indtil ny hjemmeside er på plads.

– Gudenåens laksefond opkrævning (fortsat medlemskab) godkendt til 100 kr.

– Årskonkurrencen: 1. Jesper, 2. Henrik, 3. Finni. Ingen yderligere deltagere. Handlinger herpå er allerede vedtaget, skal præciseres og formaliseres.

– De forskellige oplæg til samarbejde om arrangementer ved effektlageret gennemgået kort. Opbakning til Allan, Nicolaj og Finni repræsentation og indgåelse af aftaler om samarbejde i relevant omfang.

– Bestyrelsen gennemgår poster i spil, og vil indstille til at Nicolaj træder ind i bestyrelsen efter et par år som suppleant med et godt og aktivt bidrag. Det er der bred enighed om.

Den tidligere indstillinger omkring kontingent genbesøgt, inkl. opdateret viden om økonomisk status. Der er overvejende flertal for at fastholde kontingent og forhåndsvarsle markant stigning 2025 (Dvs. gældende for 2026).

Jeg glæder mig til forhåbentligt snart at se/gense jer alle. Gerne på torsdag, om muligt.

Mvh Allan

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502751