Generalforsamling i Skanderborg Lystfiskerforening

Skanderborg Lystfiskerforenings Generalforsamling  afholdes den 28. Februar 2024 klokken 19.00 i klublokalerne på Vestermølle.
  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling.
  3. Det reviderede regnskab og fiskekortregnskabet fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. (der er vist ingen)
  6. Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og suppleanter.

På valg er (bestyrelse): – Erik (genopstiller ikke).- Finni (genopstiller)- Jesper (genopstiller)               Suppleanter: – Nicolaj (genopstiller) – Peter (genopstiller ikke)

7. Eventuel

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502745