SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023 

SLF Bestyrelsesmøde 22. februar 2023 

Til stede : alle

REFERAT 👍

Godkendelse af referat fra 19. januar : Godkendt uden bemærkninger
Evt. bemærkninger til formands beretning (er udsendt) Ingen tilføjelser
Hvem vil genopstille ?  Alle vil meget gerne genopstille.
Fast udlån af lokalerne tirsdage (L´hombre) : OK så længe de nyder en passende mængde øl under spillet.
Fastlæggelse af dato for :
Sandart Festival 3-4/6 –Aborre Agtig arr. 9/9 – Predators cup 7-8/10.: Noteret og taget til efterretning.
Eventuelt : 
Vil Allan undersøge nærmere om der er grund til at være med i den ædle ørredfond ?
Horndrup Å´s gyde potentiale bør forbedres – skal vi søge at arbejde med dette vandløbsprojekt ?
Enighed om at skoleturene skal fortsætte.
Nicolej læser til Fiskekontrolør eksamen – Vi håber det bedste !
  • og så have Finni sørget for en forfriskning inden Generalforsamlingen 👍

______________________________________________________________________

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502576