Referat Bestyrelsesmøde 19. januar 2023 

Referat Bestyrelsesmøde 19. januar 2023 

Til stede : Allan, Jesper, Finni og Erik

Dagsorden : 

  1. Bemærkninger til referat af 8. dec. 2022 ? Ingen bemærkninger
  2. Foreningens økonomi : Finni præsenterede regnskabet der skal forelægges på generalforsamlingen og efter lidt opklarende spørgsmål var der enighed om at det kunne sendes til revisor til granskning. Finni spørger ved samme lejlighed, om Kim vil lade sig opstille som dirigent. Det blev under dette punkt besluttet at vi køber en ny motor (4 takt) og et nyt spil til traileren (Allan / Jesper)
  3.  Status på Medeplads og bro snak: Medepladserne er gennemgået med kommunen og vi afventer ok til et par tilføjelser samtidig med at vi nedlægger nogle pladser mellem Vrold østergård og vandrehjemmet. Inden vi kan gå i gang med mærkningen af pladserne, skal vi have en tilbagemelding fra kommunen. Med hensyn til fiskebroer er kommunen positiv over for etablering af bro i Lillesø, og Allan har sendt en ansøgning via kommunens system. Også det venter vi svar på. Broen ved Vrold Østergård har vi snakket med Festivalklubben om at renovere mod at vi får fiskeret på stedet til .Vi er enig med Festivalklubben om at vi skal stå for alt det praktiske og for de nødvendige tilladelser hos kommunen men venter lige nu på hvilke betingelser der er knyttet til den eksisterende bro.
  4. Generalforsamling den 22. Februar : Der er ikke kendskab til nye kandidater til bestyrelsen eller som suppleanter så på generalforsamlingen finder vi ud af om de nuværende er indstillet på at fortsætte.( Jesper,Erik og Finni er ikke på valg i år.) Der var ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne, men bestyrelsen har forslag til tre aktivitetsgrupper med henblik på mere fiskeaktivitet i klubben. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2023 og 2024.Erik kunne orientere om at fiskekort salget trods ny salgs etude er helt på samme niveau som 2022.Der vil blive søgt efter nogen der vil arrangere 2 fælles fisketure ( 2023) – Turudvalg, nogen der vil dyrke/opdyrke medefiskeri (inklusiv undervise/arrangere konkurrence ) – Medeudvalg men også efter nogen der vil finde spændende folk til foredrag / grejfremstilling eller andet spændende på vores klubaftener. – Klubaften udvalg.Dagsorden til generalforsamlingen skal udsendes senest den 13.feb. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes næste bestyrelsesmøde kl.17.30 til 18.45. Finni sørger for fortæring.
  5. Skal vi snakke/handle på  PFAS-snakken: Skanderborg Kommune er opmærksom på problematikken omkring Svane Sø og Allan følger nøje udviklingen. Vi aftalte at Erik i formandsberetningen giver ordet til Allan som så vil give en kort status og svare på spørgsmål.  
  6. Eventuelt   : 
  • Finni har spurgt til vort låsesystem – Lennart har vist en plan eller en idé som Finni vil snakke videre om med Lennart.  
  • Ideer til aktiviteter : Støbe lodder klubaktivitet ?? og 
  • Havørreder fra jolle på kysten -foredrag

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502535