PFOS information om Svanesø

PFOS i Svanesø

Der er konstateret PFOS over gældende grænseværdi i Svanesø, hvorfor det ind til videre frarådes at spise fisk fra søen.

Det drejer sig om enkelte målinger i overfladevandet, og der vil blive foretaget yderligere undersøgelser af vandsystemet for at kortlægge forureningen og eventuelle risici yderligere.

Der er opsat midlertidig skiltning lokalt ved Svanesø, som fraråder fiskeri. Forståelse af de aktuelt målte værdier er dog, at de er så relativt lave, at vandet ikke kan betegnes som farligt. Det er det at spise fisk fra vandet, der potentiel indebærer en sundhedsmæssig risiko.

PFOS kan virke hormon- og immunforstyrrende, og er muligvis kræftfremkaldende.

Vi er fra foreningen i løbende dialog med myndighederne.

Der kan findes yderligere information om PFOS undersøgelserne i nedenstående link fra kommunen. Bemærk, at informationen i linket løbende opdateres af Skanderborg kommunes afdeling for Miljø, Vand og Natur.

Link: https://www.skanderborg.dk/nyheder/fiskeri-fraraades-i-svanesoeen

 

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502503