Bestyrelsesmødereferat 15. november 2022

Bestyrelsesmødereferat 15. november 2022

Til stede : Allan, Henrik, jesper  og Erik.

Accept af referat fra mødet 29. september. : Ingen bemærkninger.

Foreningens økonomi : Fornuftig og tilsyneladende under kontrol.

Orientering om medepladser og broanlæg : Der er aftalt besigtigelse med kommunens folk den 1. december og inden da vil Allan, Nicolej,Allan Vick og Erik den 25. november gennemgå vore ønsker. Vægten lægges på at få pladser så fiskeri bliver attraktiv under alle vindforhold frem for at få rigtig mange pladser.

Evaluering af predators cup : Stor tilfredshed med arrangementet men der er forsømte muligheder for at klubben får lidt mere PR / medlemmer ud af begivenheden. Vi kan og må gøre det bedre næste gang ? Ingen forbehold for at fortsætte samarbejdet .

Nyt om fiskevand : Henrik afventer svar fra Jordbjerggård så revision af fiskekortet venter til der er en afklaring . 

Noget om Gudenåsamarbejdet : Allan kunne orienterer om ønsker om yderlig regler for færdsel på åen og  søerne. Klar tilslutning til Allans holdning om at være tilbageholdende med regler for adfærd ( som iøvrig vil være ganske vanskelig at håndhæve).

Julefrokost og Vestermølle julemarked.: Erik kunne orientere om ca 11 tilmeldte til julefrokosten og at Bruno igen i år vil trylle i køkkenet til julemarkedet – det bliver vist gedde suppe og aborre nugget — eller noget i den retning . 

Er der noget vi skal mene noget om i forhold til kongressen i DSF: På grund af Finnis behandling er det kun Allan der deltager , dagsordenen giver ikke anledning til bemærkninger , Allan er blevet opfordret til at stille op til DSFs bestyrelse men takkede nej men ja til et suppleant  kandidatur.

Eventuel:

På given foranledning gentages beslutningen om at klubbåden ikke må medtages til saltvand og samtidig indskærpes det at brug at båden sker på eget ansvar med pligt til at give besked hvis der er ting ved båden der ikke fungerer.

Erik efterlyste klubarrangementer i månederne Januar og Februar uden det afstedkom en masse forslag. Alle syntes vist vi skal gøre noget men om det skal  være relevant foredrag eller praktiske aktiviteter som spinner produktion eller fluebinding stod lidt uklart. Næste bestyrelssmøde den 6. december skal vi med fælles hjælp have nogle ideer / forslag på bordet

således husket 

erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502486