SLF bestyrelsesmøde 29. september 2022

SLF bestyrelsesmøde 29. september 2022

Til stede : Finni, Allan, Jesper og Erik

  • Godkendelse af forrige referat : ingen bemærkninger.
  • Foreningens økonomi (stigende energipriser kan få en betydning) : Der er en klar opfordring til at vi fortsat tænker energibesparende (EL og varme) når lokalerne benyttes. Der kan komme krav om øget betaling til alle foreninger baseret på forbrug.Finni kunne i øvrigt fortælle at vi fortsat har en fornuftig økonomisk situation.
  • Formel ansøgning til festivalklubben om broen ved Vrold Østergård og tilhørende  fiskevand : Allen accepterede en opfordring til at forfatte en henvendelse til festivalklubben angående bro ved Vrold Østergård og fiskevand i øvrigt. 
  • Gennemgang af vore ønskede mede fiskepladser med Kommunens folk : Allan Wick , Nicolaj, Allan og Erik gennemgår medepladser langs søen inden der arrangeres en besigtigelse med kommunens folk.
  • Aborrefestival og fortsat samarbejde med Effektlageret. Aborrearrangementet var ganske vellykket med rigtig mange besøgende så både Effektlageret og vi ønsker at fortsætte med lignende samarbejder. Tanken om samarbejde med Effektlageret om at øge vores junior og ungdomsaktiviteter blev drøftet uden der dog blev aftalt andet end at vi skal prøve at se hvad der realistisk kan etableres.

 

 • Eventuel  :

 

A:  Orientering om Vestermose besøg: Allan  sammen med forstkandidat Søren Knudsen for at se på den ulovlige træbeskæring og afbrænding. 

B: Høringssvar angående sø mellem Søballe og Galten : Allan formulere et positiv høringssvar.

C: Julemarked på Vestermølle (vor deltagelse ) som sædvanlig , vi har brug for gedder og Aborrer så Bruno kan lave lækkerier til uddeling. Og også gerne frivillige til selve uddelingen.

d: Fuldbro mølle ligger lidt stille men er ikke helt gået i stå. Sagsbehandlingen er ganske grundig.

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502446