Bestyrelsesreferat 10.5.2022

Referat bestyrelsesmøde Skanderborg Lystfiskerforening. 10. maj 2022.

Til stede : Allan, Nicolaj , Peter, Jesper, Henrik , Lennart og Erik. 

  1. Godkendelse af forrige referat ( se hjemmesiden) : Ingen bemærkninger.
  2. En formalitet : Hvem er valgt for 1 år og hvem for 2 år : Det blev aftalt at Henrik og Allan er valgt for eet år og Finni, Erik og Jesper for to år.
  3. Fiskebetjentenes fælles forståelse  for opgaven : Erik gjorde opmærksom på at aftalen med kommunen forpligter os til at holde opsyn med fiskevandet og til afrapportering årlig. Afrapporteringen skal være fremsendt til Skanderborg Kommune inden 30. april det efterfølgende år og bør indeholde:  Antal kontroller , Tidsforbrug til kontroller , Antal overtrædelser og typer samt  Indsats vedr. vedligeholdelse af skilte, standpladser, pontoner mv.  Indsats vedr. beskyttelse af natur og miljø og eventuelt andre aktiviteter relevant for fiskevandet bør også med i den årlige indberetning.
  4. Foreløbig orientering om fiskeplatforme og medepladser : Nicolej og Allan Vick har gennemgået mulighederne for gode medepladser og peget på en lang række gode steder . Der er enighed om at der bør laves markering af stederne dels for at kunne henvise turister og gæster fiskepladser og dermed sikre at sivbæltet ikke gennembrydes . Erik skriver til kommunen om tilladelse til at opsætte numre ved ca 20 pladser og prøver i den forbindelse at få lov til at inddrage 3 steder der ikke er med blandet de steder der allerede er aftalt ( eventuelt “bytte” med nogle af de eksisterende. Etablering af to fiskeplatforme primært bynært af hensyn til unge vil også blive varslet men vores ønske til placeringen er ikke helt på plads. Lillesø ved stadion og ved Vrold østergård er pt favoritter men der skal fintænkes. Allan søger at få tilbud på to platforme (ca 3 X 4meter med 3 meter gangbro til land) så vi kan søge penge samtidig med at vi aftaler med kommunen hvor platformene kan ligge.
  5. Kommende planlagte arrangementer : Udover Sandartfestival (4. og %. juni) og Predetorscup (9. oktober) er der planer om sammen med effektlageret den 25. september at lave en “aborrefestival” men herom senere når detaljerne er på plads. Og så er der Skanderborg Kommunes ferietilbud til skolebørn hvor vi tilbyder medekursus 29.juni+2. juli samt P&T fisketur den 3. august.
  6. Reparation af slæbested : Lennart har med vanlig energi sørget for at Slæbestedets bro igen fungerer tilfredsstillende men muligheden for at udskifte broen så der bliver mindre arbejde med den skal overvejes når vi forhåbentlig skal bestille fiskeplatforme.
  7. Nyt fra Kommunen : Der skal ny sagsbehandler på sø og vandløb i kommunen så vi får forhåbentlig en spændende samarbejdspartner. Der er ikke nyt om hvordan Fuldbromølle sagen udvikler sig men det gør den vist nok !!!
  8. Eventuelt : 
  9. Allan fortalte fra Gudenå Brugerrådsmødet om “oprustning” af kontrolarbejdet med uddannelse af 8 betjente i sejladskontrol og anskaffelse af  nyt fartkontrol udstyr (Hastighedsforseelse vil fortsat koste 5000 kr ) Der blev også  berettet om øget aktivitet  på vandet både med sejlads, fiskeri og andre aktiviteter og og også om flere klager over aktiviteterne. Der var dog ikke viden om klager i vort nærområde
  10. Henrik kæmper stadig med de sidste aftaler med de private lodejere men alt ser lovende ud. Straks den sidste aftale er på plads vil Henrik og Erik gennemgå vort fiskekort med henblik på at det kan blive helt opdateret forhåbentlig med god hjælp fra kommunen.

 

således husket    Erik

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502372