Bestyrelsesreferat 1 2022

Referat fra Skanderborg Lystfiskerforening 

Bestyrelsesmøde den  3. marts 2022

Til Stede :  Erik, Allan, Finni, Jesper, Henrik, John og Nicolej samt Lennart.

1 :Godkendelse af generalforsamlingsreferat : Godkendt uden bemærkninger og nu offentliggjort på Sandarten.dk.

2: Konstituering af Bestyrelsen :  Valgt blev  Formand :Erik   ,  Kasser : Finni   Næstformand : Allan 

Ansvarsområder at fordele : En hurtig gennemgang af områder der arbejdes med i bestyrelsen resulterede i at vi aftalte følgende opgavefordeling :

Lodsejeraftaler : Henrik sikre aftalerne og giver Erik besked så eventuelle justeringer i vores kortmateriale kan blive iværksat.
Båd Ansvarlig : Lennart har det overordnede tilsyn med klubbåden.
Tur / Fiske arrangør : Alle er velkomne med initiativer 
Vestermølle bestyrelsen / arrangementer : Erik sikre vores medvirken i Vestermølle bestyrelsen.
DSF kontakt og Gudenåsamarbejdet Varetages primært af Allan
Medepladser og Fiskepontoner : Nikolaj tager de nødvendige skridt til projekterne og indkalder Allan Vick og Erik til snak om hvordan beslutningen på generalforsamlingen kan gennemføres.
Klubaften arrangementer : Finni tager initiativ til klubaften arrangementer men tager gerne imod ideer fra alle.
Slæbested : lennart fører tilsyn og husker at bede om hjælp hvis der skal laves større opgaver på slæbestedet.
Skoleaktiviteter : Erik tilmelder en  P&T- tur og et medekursus (Allan kommer med en dato for kurset inden 1.april)
Junior aktiviteter : Allan og Jesper vurderer på aktiviteter (Hornfisk ? )
Grønt råd : Allan deltager for Lystfiskerne.
Lokal vand- og fiskepleje :  Jesper overvejer hvilke initiativer vi kan tage.(Juletræer , fælde træer , gydning i tilløb) 
www.sandarten .dk  og facebook : Erik og Allan vedligeholder.
Opsynsmænd : Allan, Henrik, Lennart og Nikolaj
Hushovmester : Lennart
Tur- og konkurrence arrangør : Finni
Fiskekort og Skiltning  : Erik
“Pressekontakt” : Erik som gerne modtager hjælp og ideer.
Kontakten til Kajak klubben ? Allan

3: Godkendelse af ny tekst i fiske reglerne for Skanderborg sø :

Forfodring er forbudt i Vrold Vestermose, Døjsø og Svanesø af hensyn til miljøtilstanden. Ved forfodring må der max. anvendes 0,5 kg pr dag pr person.
Hver fisker må maksimalt hjemtage 2 Gedder, 2 Sø-ørreder, 2 Sandarter og 2 Brasen medens Græskarper , Skælkarper og Spejlkarper altid straks skal skånsomt genudsættes.
For alle andre arter gælder, at der daglig maksimalt må hjemtages en samlet fangst på 10 kg pr fisker.
et henstilles at rovfisk om muligt genudsættes af hensyn til den økologiske balance i søerne. Alle hjemtagne fisk skal nyttiggøres

Der er enighed i bestyrelsen om at ovenstående formulering dækker generalforsamlingens beslutning om beskyttelse af Karper. Erik retter tekster på hjemmesiden (Allan bidrager med engelsk, tysk og polsk version) Næste nyhedsbrev til medlemmerne repeterer denne dette plus de nye fredningstider for gedder osv.

.4: Fremtidens Lystfiskerforening  (team møde) se https://mail.google.com/mail/u/0/#search/torben/FMfcgzGmtrSFCjfgJMnjpQNPTzgXrtTm?projector=1&messagePartId=0.1   Ingen fra bestyrelsen havde lyst til at følge dette tilbud.

5: Lystfiskeriets dag 21. maj ( https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskerietsdag/lav-et-eventDer er ikke umiddelbart planer om at SLF deltager

6: Eventuel.

Erik reklamerede for vores arrangement med Justfisching 4.marts

Erik gjorde opmærksom på Predator cup arrangementet 9. oktober og henviste til Effektlagerets beskrivelse Predator Cup 2022 – Aktiviteter – EFFEKTLAGERET ApS og vi aftalte at vores pølsesalg først åbner klokken 15.00 søndag den 9. oktober af hensyn til “æblemarkedet” salg.

Erik  fortalte at Effektlageret have spurgt om SLF vil medvirke ved en Aborre Festival i september hvor forskellige firmaer vha workshops og små demo fisketure sætter fokus på Aborrefiskeriet. Der er tilslutning til at vi stiller slæbested og lokaliteter til rådighed og Lennart gav tilsagn om at etablere pølse- og  øl/vand salg ved klubbens lokaler .Erik aftaler detaljer med Mikkel. Bemanding af klub båden til demo-ture vil være oplagt med henblik på at hverve nye medlemmer.

Således husket og besluttet 

mvh  Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502334