referat fra Bestyrelsesmøde 10. Februar 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 10. februar 2022

Til Stede : Niels Otto, Finni, Henrik, Lennart , Allan, Jesper  og Erik

Godkendelse af  referat fra mødet 27. januar : Ingen bemærkninger

Godkendelse af indkaldelsen til Generalforsamlingen den 23. februar: Eriks skitse  til generalforsamling indkaldelse og udkastet til formandens beretning blev godkendt og det blev aftalt at den udsendes i den kommende weekend.

Bestyrelsens holdning til de 3 indkomne forslag : Den siddende bestyrelse støtter  de tre indkomne forslag under forudsætning af at udpegning og markering af medepladser og etablering af fiskeplatforme sker i forståelse med Skanderborg kommune.Forslaget om genudsætning pligt af karper støttes ubetinget.Bestyrelsen er enig om hvordan vore midler på fiskekort kontoen i store træk kan fordeles så alle projekter kan gennemføres.

Alle de løse ender også kaldet eventuel :

  • Bestyrelsen regner med at vi fortsætter med at deltage i Skolernes Ferieaktiviteter og håber flere vil melde sig som hjælpere.
  • Der er brug for flere kræfter til at få gang i vore Junior aktiviteter – vi efterlyser ideer og hjælpere på Generalforsamlingen.
  • Erik præsenterede de nye QR koder som skal give mulighed for ved fiskevandet at købe fiskekort. Der var almindelig tilfredshed så der bestilles selvklæbende QR kode til opklæbning på både vores gamle og nogle nye skilte.
  • Erik opfordrede til at “ nogen” laver en lille film af søen med vores undervandskamere som i øvrigt er til almindelig udlån til ansvarlige medlemmer.
  • Lennart blev opfordret til at undersøge hvad et mere sikkert nøglesystem kan anskaffes for.
  • Bestyrelsen er enig om så vidt mulig at fortsætte aftalerne om gæstekort til Odder Lystfiskerforening, Silkeborg Fiskeriforening, og Horsens sportsfiskerforening. Erik tilskriver de tre foreninger.
  • Allan afventer stadig svar fra  Kajakklubben om vores “gensidig respekt og tagen hensyn til hinanden” henvendelse,
  • Skanderborg Kommunes grønne råd har ligget i dvale et godt stykke tid men ser ud til at skulle igang igen. Allan er vores repræsentant i rådet.
  • Vores kort over de områder vi har fiskeret til skal opdateres og det er et håb at vi ved samme lejlighed kan få markeret et antal gode medepladser .

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502308