Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022.

Skanderborg Lystfiskerforening 

Indkaldelse til Generalforsamling den 23. Februar 2022.

Mødested : Klublokalerne på Vestermølle Klokken 19.00

Dagsorden :

 • Valg af dirigent.
 • Formandens orientering om foreningens drift siden seneste generalforsamling
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fiskekort regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent for 2023
 • Indkomne forslag :
  • Forslag om genudsætning pligt for Karper.
  • Forslag om udpegning og markering af Mede-fiskepladser
  • Forslag om etablering af to fiskeplatforme 
 • Valg af Bestyrelse (alle 5 bestyrelsesposter er på valg)
 • Valg af parlamentarisk revisor :
 • Valg af 2 Suppleanter :
 • Eventuelt :     
  • Kåring af vinderen af “Skanderborg sø årskonkurrence” 2020 og 2021
  • ???

Klubben er vært ved en kop kaffe , lidt brød og måske også en enkelt øl.

 

 

Formandsberetning 2021
Om årets fiskeri ,vandpleje og kontrolindsats :  Sandart festival  blev gennemført til stor tilfredshed med 30 deltagere og der blev  indmeldt  2 sandarter (86 og 80 cm) ,28 gedder og 1 aborrer. Predator cup  blev gennemført med overvældende deltagelse.(85 både og op med 180 deltagere ) Der er fra Effektlageret stor interesse for at fortsætte og måske udvide samarbejdet. Bestyrelsen er helt med på at fortsætte samarbejdet men er betænkelig ved at øge deltagerantallet væsentlig. Det øvrige fiskeri på søen efter gedder og Aborrer er nogenlunde godt medens der ikke fortælles om fangst af sandart ud over ved konkurrencerne. Fiskeri kontrollørerne har været ude 25 gange og kontaktet 35 fiskere hvoraf 5 købte fiskekort og 6 opgav at fiske og forlod vandet. Resten havde tingene i orden. 

Om klub aktiviteter :Årets har budt på få aktiviteter da alt i lange perioder har været underlagt corona restriktioner  og af samme grund er der kun afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Om fiskevand :  Der er Ingen ændringer i vores fiskevand    —   men det skal da nævnes at Skanderborg Lystfiskerforening i december 2021 fik fornyet aftalen om fiskeretten for kommunens dele af Skanderborg søerne så den nu udløber med udgangen af år 2026.

Om Gæstekort og båd : Vore gæstekort til Odder, Horsens og Silkeborg benyttes kun i begrænset omfang men ordningen fortsætter. Husk at kortene kan hentes elektronisk på www.sandarten blot du har fået adgang til at logge på som medlem af SLF. Båden som også skal reserveres via www.sandarten.dk er brugt lidt oftere efter at den er blevet opgraderet med et bedre ekkolodd og el-front motor med ankerfunktion men der er rigelig mulighed for at booke båden også med kort varsel.

Om Junior og Skole Aktiviteter : Junior aktiviteterne blev aflyst på grund af Corona  men Skoleaktiviteter med P&T-fisketur blev gennemført i både sommer- og efterårsferien og det fortsætter vi med i 2022 hvis der stadig er nogen der vil hjælpe med transport og det praktiske..

Om salg af fiskekorts salg af fiskekort er gjort op og jeg kan oplyse at der solgt 334 dagkort, 19 ugekort og 53 årskort. Det er mindre end sidste års salg (for ca 40000 kr ) men udgifterne er uændret så fiskekort puljen vokser stadig. Vi har fra starten af 2022 besluttet at salg af fiskekort fremover kun kan ske via Fiskekort.dk dvs at vore fysiske salgssteder ophører. Fiskekontrolørene vil dog stadig have mulighed for sælge fiskekort når de er på kontroltur Vi har stadig reserveret et betydelig beløb fra fiskekort puljen som bidrag til en løsning af “Fuldbro mølle” problematikken og derudover håber vi at komme igang med renovering af bro og slæbested ved Vestermølle og at få etableret mede pladser og et par fiskeplatforme.

Om Vestermølle og Grønt råd:  Ingen nævneværdig aktivitet pga Corona

Om Gudenåsamarbejdet: Formandsgruppen har ligget stille efter uenighed i gruppen om løsning og holdning til Tangeværket men et enkelt møde i 2021 tyder på at samarbejdet vil blive genoptaget  i 2022.

Om Fangst Journal og konkurrencen: Kun få medlemmer indberetter deres fangster på Skanderborg sø til fangstjournalen og det er rigtig ærgerligt da viden om hvad og hvor meget der fanges kan være nyttig når søens tilstand skal bedømmes. 

Stor tak til alle med håb om at 2022 byder på mere aktivitet og godt fiskeri.

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502302