Bestyrelsesmøde den 28. oktober 2021

til stede : Finni,Henrik,Allan,Jesper,Niels Otto, Lennart og Erik.

Referat :

  1. Bemærkninger til forrige møde referat : referatet godkendt uden anmærkninger.
  2. Foreningen økonomiske situation : Det ser rigtig fornuftig ud med både økonomi og medlemstal. Formentlig ikke behov for kontingentstigning før efter 2022
  3. Predator cup : Forrygende godt arrangement af Effektlageret og vores bidrag er overkommelig. Vi er mest indstillet på at grænsen for både på søen ikke skal væsentlig op og at vi kun mener at der skal fiskes et sted pr dag. Til gengæld er vi åbne for at bidrage med et social arrangement lørdag aften for de deltagere der overnatter i Skanderborg.
  4. Forslag fra DSF om mulighed for at DSF medlemmer gratis kan prøve at fiske på vores vand.: Forslaget  ( se bilag)virker besværlig at administrere men da DSF står for den del er vi indstillet på at bidrage med 20 dagkort pr år. DSF har fået beskeden.
  5. Orientering om status på fornyelse af aftalen om fiskevand med Skanderborg Kommune og de private : Erik har meddelt kommunen at vi gerne ser kontrakten forlænget uændret og har modtaget  det svar at det vil blive indstillingen til politikerne så må vi vente og se hvad resultatet bliver. Henrik arbejder støt med de private lodsejere så vi til januar kan være klar til en opdatering af vores kortmateriale. Lennart prøver via gode relationer om der er en mulighed for fiskeret til dele af Tåning sø.
  6. Kajakker på søen : Foranlediget dels af egne oplevelser og dels af snak med årskortholder ved søen tager Allan en snak med det eneste sted hvor der kollektiv kan snakkes med “kajakfolket” om gensidig hensyntagen så den smukke sø kan bruges bedst mulig af alle trods forskellige prioriteter.
  7. Deltagelse i DSF-møde 8. November ( DSF holdninger og planer i forhold til beskyttede områder og revision af bekendtgørelser og DSF egen status lige nu). : Allan deltager og er tilmeldt 
  8. eventuel:

P&T skoleturen var som vanlig vellykket med kun med tre deltagere så Ole, Gunnar og Erik havde en overkommelig opgave. Alle fik fisk med hjem.

gudenåsamarbejdet er lidt i stå, der er ikke pt aftale om nyt møde men der arbejdes på det fra Silkeborg Fiskeriforening. Allan afventer.

Spærring i Sønderbækken : Bør ikke være der permanent men Erik undersøger hvem der har etableret spærringen. 

Generalforsamling – Erik laver et oplæg til næste møde men der var tilslutning til at vi på grund af den specielle coronasiuation skal nyvælge hele bestyrelsen.

QR koderne skal udskiftes og det skal ske i det tidlige forår.Erik går videre med sagen når regelsæt og www.sandarten.dk er revideret.

gennemgang af regelsættet fortsætter og kommer til at betyde en større reorganisering af vores hjemmeside www.sandarten.dk 

juniorerne er der ikke pt.planer for/med.

kommunikation til netavis og ugeblad og i det hele taget kan blive meget bedre men hvordan ? tanke herom til næste møde ?

grønt råd ligger vist i dvale 

 

Således husket af  Erik 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502155