Bestyrelsesmøde 26.8.2021

Referat fra  bestyrelsesmødet 26. august 2021

Til stede : Finni, Henrik, Jesper, Lennart og Erik

  • seneste referat ( se www.sandarten.dk) : Ingen kommentarer
  • Klubbens økonomiske situation : Finni konstaterede at vi nu har over 100 medlemmer og at vores økonomi er tilfredsstillende
  • Skolebørns aktiviteter og junior aktiviteter Sommerens P&T tur gennemført med 7 deltagere . resultatet blev 11 fisk med hjem så der var tilfredshed hele vejen rundt. Da Allen ikke deltog blev junioraktiviteter ikke drøftet men Erik nævnte at vi tilmelder os med en P&T tur i efterårsferien. Foreløbig har Lennart og Erik bekræftet at de tager med på turen. Een mere vil formentlig være nødvendig.
  • Resultat af elfiskeri i Tåning å (se vedhæftet rapport ) : Det var ikke kommentarer til rapporten ud over at man var enige om at det var en meget beskeden bestand af fisk og arter der var i åen denne dag.
  • Status på fiskevand :  Henrik mangler at få afregnet med et par af de små lodsejere og har en løbende dialog med et nogle nye men ellers er alt afklaret for denne sæson. Henrik går nu igang med at sikre næste års aftaler og Erik venter på dialog med kommunen så vores aftale kan fortsætte også de  kommende år.
  • Alt det jeg har glemt og eventuelt :
  • 1 : QR koderne på vore standere ved søen virker ikke. Erik undersøger hvorfor og leder efter en løsning.
  • 2: Vi er tilbudt at købe en båd magen til klub båden men den er for dyr og vi ser ikke behovet for endnu en båd,
  • 3: Lennarts forslag om at fjerne de to “søjler” mellem klublokalerne blev nævnt . Lennart vil lave arbejdet selv blot der ikke kommer en tidstermin der skal overholdes . Det kommer på næste bestyrelsesmøde som et beslutningsforslag hvortil der kan knyttes betingelser i form af  sikkerheds beregninger  og/eller økonomisk ramme
  • 4 : Vi takker nej til at deltage i den gruppe der er etableret med henblik på at etablere fritidsfaciliteter omkring projekt Fjernelse af spærring ved fuldbro mølle. Kun hvis der opstår behov for midler til at forbedre gydemuligheder i åen eller faunapassagen vil vi overveje at bidrage med arbejde eller penge.
  • 5: En henvendelse fra “Skanderborg Netavis”  om at huske dem når vi har ting vi gerne vil have ud til offentligheden blev taget til efterretning. Finni spørger Effektlageret om omtale af “Predetorscup” er ønskelig i den sammenhæng. Vi skal nok også huske at forsyne “ugebladet” med muligheden for at omtale vore aktiviteter.
  • 6: Vore regler er stadig ikke gennemgået ,det sker snart og vi skal have gjort det klart at lån af båd kræver at man er fyldt 18 år.
 • Noget er sikkert glemt men det er hvad jeg husker.    Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502134