Bestyrelsesreferat 2 2021

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  (TEAM) 15. APRIL 2021

DELTAGERE : Allan, Finni, Henrik, Lennart og Erik

Sidste mødereferat (21.1.2021) : Ingen bemærkninger 

Økonomi : Finni kunne fortælle  om uændret god økonomi

Generalforsamling 2021 hvornår : 

Bestyrelsen kan ikke se at det foreløbig bliver mulig at holde generalforsamling så den indstiller sig på at den nuværende bestyrelse fortsætter til februar 2022 . Der udsende så en “slags” beretning og det reviderede regnskab til alle medlemmer. Medlemmer bliver vejledt i hvordan der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvis man er utilfreds med den beslutning. Det betyder så at kontingentet for 2022 forbliver som i 2021 . Medlemmerne bliver så opfordret til at stille spørgsmål, komme med ideer og kritik som vi derefter svarer på via nyheder/ statement på www.sandarten.dk eller vores facebookside.

Stilling til to medlemsforslag : Der er indkommet to forslag fra medlemmer, eet om fredning / beskyttelse af karpefisk på vores fiskevand og eet om etablering af bedre fiskesteder for medefiskere fra bredden. Bestyrelsen tilslutter sig ønsket om at beskytte Karper og vil indføre en bestemmelse i reglerne for vores fiskevand om at Karper skal skånsom genudsættes. Med hensyn til etablering af medefiske pladser vil bestyrelsen se på mulighederne og undersøge om vores aftale med kommunen stadig giver mulighed for at markere et antal medefiske pladser ved søen. Onsdag den 21. Tager bestyrelsen på research – vi mødes i klubben kl 17.00

Fuldbro mølle status : Skitseprojekt er lavet og der arbejdes med et projekt så roere og kanoer kan passere og der arbejdes også med et forslag til et grønt partnerskab til etablering af raste faciliteter i forbindelse med bådenes passage faciliteter. Selve passage-problematikken ser ud til at blive løst hvis kommunen kan skaffe pengene og så vi er fortrøstningsfulde og i forhold til de praktiske problemer med båd passage blander vi os udenom blot det fastholdes at der etableres gydebanker i det omfang det er mulig.

Projekt monitering af fiskebestanden før der skabe fuld faunapassage. : Der er givet tilsagn om at vi gerne vil deltage og jeg har også sagt at vi vil søge at skaffe El Fiskegrej og båd til opgaven hvis det ønskes. Allan vil tage en snak med Hanne Medum Lærke om projektets fremdrift også for at sikre at Hanne er helt klar over vores ønske om at bidrage og vores interesse i projektet.

Fiskevand Status : Henrik bestræber sig på at få de sidst aftaler bekræftet hvorefter han og  Erik gennemgår det kort vi har over vores fiskevand så vi er sikre på at det er ajour inden vi søger at få det opdateret ved hjælp af gode folk i kommunen.

 

erik

 

og så en lille reklame  :  Medlemstilbud_

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502077