seneste om coronaens konsekvenser :

Corona koncekvenser

Reglerne for forsamlinger åbner nu for at 10 personer kan samles indendørs fra 21. April til 6. Maj hvorefter vi må være op til  25 i klublokalerne. Det betyder at vi fra 21. April og til og med 5. Maj holder klubaftener hvor der kun er adgang for de 10 første der møder ( som sidste år) og at vi  fra 12. Maj vil kunne være op til 25 hvilket næppe vil give begrænsninger i deltagerkredsen så kun restriktioner som  afstand,afspritning og mundbind vil mærkes fra coronapandemien.

 Bestyrelsen har den 15. April besluttet at generalforsamlingen 2021 ikke gennemføres på grund af forsamlingsforbudet men at den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet frem til det bliver mulig at afholde en generalforsamling sådan som vedtægterne siger i februar 2022.

Er der medlemmer der ønsker en generalforsamling siger Vedtægterne :

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel, som gælder for den ordinære generalforsamling 

Hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, skal bestyrelsen senest 3 uger efter begæringens fremsendelse foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt .Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtignår mindst 1/3 af foreningens medlemmer er mødt.

Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling “ 

Men hvis blot 5 medlemmer kommer med en anmodning om det indkalder bestyrelsen til en generalforsamling 2021.

Og  så lad os da komme ud og fange nogle fisk !     Knæk og bræk !!!

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502075