Bestyrelsesreferat 1 2021

Bestyrelses Referat 21. Januar 2021 på TEAM.

 

Tilkoblet med forskelligt held: Allan, Finni, Niels Otto, Jesper, Henrik, Lennart og Erik

Godkende seneste referat : Ingen bemærkninger

Status for foreningens økonomi :

Finni gennemgik sit udkast til årsregnskab som viste en rigtig fornuftig status. Finni sender til revisor med henblik på fremlæggelse på Generalforsamlingen.

Arrangementer / klubaftener resten af første halvår :

Corona forsamlings begrænsningerne betyder at der ikke holdes klubmøder for antallet bliver sat op til mindst 10 personer og det blev besluttet at generalforsamlingen udsættes indtil at der må forsamles mindst 50 i klubbens lokaler.

Nye tiltag på vestermølle :

Erik fortalte om Vestermølle Foreningens ønske om nye tiltag og kommunens holdning til arbejdet med at revidere lokalplanen for vestermølle området. En snak om hvad man kunne tænke sig at fremtidens lystfiskere måske gerne vil etablere blev ikke helt konkret men etablering af et røgeri og bedre “havnefaciliteter” blev nævnt.

Noget fra DSF kongressen og eller Fuldbromølle ?

Allan berettede om en meget kort kongres hvor det væsentlig var formandsvalg og vedtagelse af kontingent for næste kongresperiode. Om Fuldbro Mølle er der intet nyt men Allan har god dialog med kommunen og er overbevist om at der er fornuftig gang i projektet. Der er viden i kommunen om at fisketegns pengene kan bidrage til at fremme processen hvis det er ønskelig.

Generalforsamling 2021 :

Den er planlagt til afholdelse den 24.2.21 men det forventes at vi må udskyde afholdelsen indtil forsamlings grænsen bliver 50 eller mere. Allan, Finni og Erik er på valg og det samme suppleanterne Lennart og Jesper. Finni laver aftale om dirigent og sender regnskabet til godkendelse. Et medlem har foreslået en fredning af Karper i vores fiskevand. Forslaget udsendes med generalforsamling indkaldelsen som Erik udsender senest den 12. Februar. Finni og Jesper finder i fællesskab ud af resultatet af Års Konkurrencen og bestyrelsen vil foreslå en kontingentforhøjelse på 40 kroner for året 2022 til vedtagelse på Generalforsamlingen. Henrik sikre at vi fastholder vores fiskevand og han prøver igen om det kan udvides inden vi får lavet nye kort. Erik færdiggør Fiskekort Regnskab for 2020 så det er klar til generalforsamlingen.

Undervands kameraets udlån. :

Kameraet (Spydro ) skal selvfølgelig kunne lånes af medlemmerne men det bliver først udbudt når Allan har lavet et letfattelig regelsæt og brugsanvisning. Læs om det her ( https://getspydro.com/camera/ ) Mon der er nogen der vil lave en lille film fra vores fiskevand vi kan lægge på facebook eller hjemmeside.

Eventuelt.

Snakken om Karpe Fredningen medførte en længere regel snak der viste at der er behov for at vi klargør de regler der gælder for vores fiskevand. Erik kigger på vores aftaler og på hvad vi har kommunikeret så vi til generalforsamlingen kan tydeliggøre reglerne.

Vore aftale med Skanderborg Kommune om fiskevand skal fornyes inden årets udgang så vi bør forberede os på eventuelle ændringer/ tilpasninger.

Således husket

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502052