SLF bestyrelsesmøde 27. august i klublokalet.

SLF bestyrelsesmøde 27. august i klublokalet.

Til stede : Niels Otto, Jesper, Henrik, Finni, Allan og Erik

Seneste mødereferat : ingen bemærkninger.

Reserveringssystemet (kun for båden) : Den foreslåede opdeling af døgnet i to perioder fra 06.00 til 18.00 og
så fra 18.01 til 05.59. blev vedtaget og prisen pr periode fastsættes til 50 kr pr periode. Det er tilladt at booke op til tre perioder samlet eller spredt og der skal betales 50 kr. for hver periode. Man kan altså booke 36 timer i træk eller 3 gange 12 timer frem i kalenderen. Samtidig er der indført en afbestillingsmulighed så du hvis du fortryder kan åbne for at andre kan låne


Økonomien ved Finni :
 Finni kunne oplyse at alt fiskevand nu er betalt og at medlemstallet er svagt stigende. Foreningen har stadig en fornuftig økonomi så god endda at selv udgift krævende (beskedne) forslag er velkomne. Finni opfordres til at regnskabet tydligere viser hvad juniorarbejdet koster foreningen.

Måske nyt om Fuldbro Mølle : Allan kunne fortælle at der efter hans opfattelse er en god udvikling i gang og der var fuld tilslutning til at Allan gør hvad der er mulig for at bidrage positiv til projektet fremdrift.

evaluering af sommeraktiviteter og junioraktiviteter : Skole aktiviteterne er gennemført med sædvanlig god tilslutning til P&T turen , begrænset tilslutning til Medekurset og Bådturen. Bådturen blev aflyst pga vejret men efterfølgende har to af de tilmeldte været en tur på søen. P&T turen og medekurset mener vi fungerer godt medens bådturene i skole regi ikke lever op til ønsket om sikker gennemførsel (for vejrafhængig). Det blev derfor besluttet at vi fremover kun tilbyder P&T tur og Medekursus i skoleregi medens bådture fortsat afholdes i juniorgruppens regi.

Bådture og børneatest : Snakken om børneattester resulterede i at Allan prøver at undersøge om vi via DSF kan få en simpel søgningsprocess ( forenings nemide ) så vi på enkel vis kan opfylde de krav der kan være til dette når nogen vil bidrage til at tage et par unger ud på søen.

brug af det ikke anvendte gavekort: Det blev aftalt at Allan bruger gavekortet til indkøb af nyttige grej til brug for juniorene,

Arrangementer :  Erik forsøgte at få nogen til at arrangere noget relevant til klubaftener i efteråret. Henrik undersøger om der kan laves et arrangement md overskriften : Hvad er det jeg kan se på mit ekkolod” ,  Finni vil finde en rigtig underholdende og inspirerende Kystfluebinde instruktør og Erik vil undersøge om der kan findes en der kan og vil fortælle om kunsten at ryge de nyfangede fisk. Der er selvfølgelig åben for flere ideer det er blot at henvende sig til bestyrelsen.

Vestermøllemarked deltagelse : :Vi prøver at finde på noget så aborrefileter og geddefileter å gerne afleveres i kubbens fryser.

Eventuelt:

Predetors cup : Allan og Lennart vil bistå effektlageret med afviklingen søndag den 11. oktober

Erik sørger for fuldmagt til Allan så han kan stemme på DSFs kongres den 19.11

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=502024