GENERALFORSAMLINGEN 2020

INDKALDELSE OG DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN  2020

 • Sted : Foreningslokalerne på Vestermølle den 26. Februar 2020 klokken 19.00
 • (kun for medlemmer)

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden orienterer om foreningens drift siden sidste generalforsamling
 3. Det reviderede regnskab og fiskekort regnskabet fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
 5. Valg af bestyrelse, parlamentarisk revisor og supleanterne
 6. (Niels Otto ,Henrik Soele , revisor  og supleanterne er på valg)
 7. Offentliggørelse af årets vindere af “Skanderborg sø årskonkurrence”
 8. Eventuelt

———————————————————————————————————————-

Udkast til 2020 Aktiviteter :

Klubaftener med fri leg :  alle onsdage hvis ikke andet er planlagt : 

Hvis vi finder på klubrrangementer i 2020 bliver de  ANONCERET PÅ (https://www.facebook.com/sandarten/?ref=bookmarks )  OG på WWW:SANDARTEN:DK

For juniorerne og skolebørn gennemføres :

 1. Medetur med skolebørn/juniorer
 2. Put & Taketur med skolebørn/Juniorerne 
 3. Bådtur på søen med Skolebørn/juniorer
 4. Put & Taketur med Skolebørn/Juniorerne 
 5. Bådtur på søen med Skolebørn/juniorer 

DATO KOMMER SENERE:

For alle :

 • 6. og 7. Juni : Sandart festival
 • 10.og 11. Oktober Predetors cup  
 • 9..December JULEFROKOST
 • 24.Februar 2020 Generalforsamling  2021

 

Formandsberetning 2019

Om årets fiskeri ,vandpleje og kontrolindsats : 

Sandartfestival og Predetor cup blev begge gennemført til stor tilfredshed , dog kunne deltagelsen i Sandartfestivallen godt have været større. Det øvrige fiskeri på søen var ikke imponerende men gedder og Aborrer blev dog hentet op af vandet adskellige gange. Især var aborrene til at få i tale efter sommerferien. 

Fiskekontrolørene har været ude 26 gange og kontaktet 31 fiskere hvoraf 3 lovede køb af fiskekort, 2 forlod vandet og resten havde tingene i orden.

Om klubaktiviteter 

Årets har budt på få aktiviteter ud over de traditionelle fluebindingsaftener. Niels Otto har hjulpet med støbning af pirke og bling og vi har som sædvanlig deltaget i de to markeder på Vestermølle hvor især julemarkedet med uddeling af Brunos fiskesuppe med geddeboller og Aborresnaks var populær. 

Om fiskevandet . 

Der er  ikke afsluttet aftaler om nye områder med fiskeret. 

Fangsterne fra vore konkurrencer er desværre ikke med men sandartfestivallen gav 1 sandart (79 cm) 25 gedder og 1 Aborrer. Ikke imponerende af 22 mand. 

Predetors cup hvor 250 mand i 75 både og 21 kajakker fangede 1 sandart , over 160 gedder og over ca 330  aborrer var også i år en stor succes.

Om Gæstekort og båd

Vore gæstekort til Odder, Horsens og Silkeborg benyttes kun i begrænset omfang men ordningen fortsætter. Husk at kortene kan hentes elektronisk på www.sandarten blot du har fået adgang til at logge på som medlem af SLF.

Båden som jo også kan reserveres via www.sandarten.dk er brugt lidt oftere efter at den er blevet opgraderet med et bedre ekkolod og el-frontmotor med ankerfunktion.

Om Junior og Skole aktiviteter

Juniorene er igang med en serie klubaftener med både fiskeri og grejfremstilling. Allan har tilrettelagt og gennemfører sammen med Niels Otto Jesper og Lennart 10 torsdags aftener.

Skole aktiviteterne med Bådture og P&T fisketur fortsætter vi med i 2020 hvis vi stadig kan få opbakning og hjælp til gennemførsel.

Om salg af fiskekort

Årets salg af fiskekort er gjort op og jeg kan oplyse at der solgt 173 dagkort, 46 ugekort og 44 årskort. Det er lidt mere end sidste års salg (ca 33150 kr og udgifterne er ikke vokset så fiskekortpuljen vokser stadig lidt.

Om Vestermølle og Grønt råd

Deltagelse i “Forårs markedet” og især “Julemarkedet” ser vi som en forpligtigelse og har skylder foreningen en tak til især Bruno og Lennart for aktiv deltagelse men også Ole og Finni bidrog i 2019 med fisk til Brunos køkken.

Det grønne råd har ikke haft de store sager af direkte betydning for SLF. Allan deltager i rådsarbejdet i stedet for Erik

Om gudenå  samarbejdet:

På grund af flere formandsskifte i foreningerne langs gudenåen er der ikke afholdt møder i 2019 men samarbejdet genoptages i marts 2020.

Om Fangstjournal og konkurrencen

Kun få medlemmer indberetter deres fangster på Skanderborg sø til fangstjournalen og det er rigtig ærgeligt da viden om hvad og hvor meget der fanges kan være nyttig når søens tilstand skal bedømmes. 

Nedenstående er tallene for de seneste år :

År Aborre Gedde Rudskalle
2016 10 22  
2017   34  
2018 324 67 10
2019 64 54 30

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501910