Bestyrelsessreferat 30.januar 2020

Bestyrelsesreferat 30. Januar  2020

Til stede : Finni,Allan,Henrik,Niels Otto, Lennart, Jesper og Erik

Godkendelse af referat fra forrige møde.   Ingen bemærkninger.

Finanserne i SLF :  Regnskabsudkast fremlagt og enkelte principper drøftet og stor ros til kasseren for arbejdet.

Kongresdeltagelse :  Finni og Allan deltager i dette års kongres.

Deltagelse i “formandsmøder” :  Erik har sagt ok til at Skanderborg Lystfiskerforening vil deltage i de genopstandende møder mellem Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen. Første møde bliver 4. Eller 5. marts.

Årets generalforsamling :  26. Februar klokken 19.00  , På valg Henrik og Niels Otto samt suppleanter og revisor.  Finni og Jesper finder frem til årets vindere af “Skanderborg Sø” konkurrencen, Kontigentet , foreslås uændret i 2021. Indkaldelsen udsendes senest 10. februar

Opgørelse af 2019 fiskekort salg :  Erik har endnu ikke indsamlet alle oplysninger om salget i 2019 men regner med at nå det inden generalforsamlingen. Det umiddelbare indtryk er at salget bliver nogenlunde som i 2018.

Juniorene : Juniorarbejdet er i god gænge så  et forslag fra Horsens om yderlige tiltag bliver brugt som inspirationskilde fremover. Allan og Jesper berettede om en forrygende tur med juniorene efter Gedder ( se https://www.facebook.com/sandarten/?fref=ts )

Vandpleje : Intet nyt fra DTU om udsætningsmuligheder og oplagte indsatsområder i vandløb og sø.

Vi håber stadig !

Næste møde : 26. Februar klokken 17:30 før generalforsamlingen.

 

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501906