Referat fra SLF bestyrelsesmøde 29. August 2019

Referat fra SLF bestyrelsesmøde 29. August 2019

Til stede : Allan,Jesper,Niels Otto, Henrik , Finni og Erik

Dagsorden :

 • Godkendelse af referat fra 4.april 2109. : Godkendt uden bemærkninger
 • Foreningens økonomiske situation : Et nogenlunde stabilt medlemstal giver en fornuftig økonomi.
 • Foreningsbåden – snak om udlånsregler,lånepris,eventuel demostration af båden, kort brugervejledning beliggende ved/ i båden og reklame for brugen :Erik gennemskriver reglerne for udlån af båden idet dagsprisen på 50 kr fastholdes og det understreges at udlån ud over to sammenhængende dage ikke accepteres.
 • Efterårsaktiviteter for skolebørn og klubaften arrangementer : Erik tilmelder en bådtur på søen den 12. Oktober (Allan og Jesper ) og en Put & Take tur den 14 oktober (Erik)
 • Listen af planlagte arrangementer i efteråret ser således ud:
  • Slibning af knive (Niels Otto planlægger og arrangerer )
  • Fluebinder gæstelærer ( Finni planlægger og arrangerer)
  • Fremstilling af spinnere (Niels Otto planlægger og arrangerer )
  • Spændende foredrag (Erik planlægger og arrangerer )
  • Grejbytte og/eller auktion (Finni planlægger og arrangerer )
  • Og ville Henrik undersøge om en Softbait fremstiller ?
 • Predetors cup 12. og 13. Oktober : Vores opgave bliver at diregere trafik , sælge øl og pølser og etablere strøm ved broen. (Jesper, Lennart og Niels Otto fordeler opgaverne på dagen)
 • Julemarked : Der arbejdes på at vi kan servere Signalkrebs til julemarkedet i år. Fiskemulighederne undersøges . Nørreåen er nævnt som et oplagt sted. Bruno og Erik undersøger og udbyder en tur i løbet af september.
 • om vandpleje,Sandartudsætninger og fiskeplatforme: Der er pt ikke vandpleje aktiviteter men Erik håber at kunne få sat noget igang. DTU mener ikke at udsætning af Sandart i Skanderborg sø vil give mening da den er blevet for klarvandet. Allan venter stadig på svar om ørredudsætninger er mulig men betingelserne for at vi kan få en tilladelse er kompliserede.
 • Fiskeplatforme : Efter mødet er er kommet et overslag fra PRP-BRO som jeg vedhæfter og som jeg beder jer kommenterer inden jeg foretager mig yderlig.
 • Maling af Laden (frivillige efterspørges): Folk efterspørges når det bliver aktuelt.
 • Næste møde bliver 10. Oktober

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501856