Bestyrelsesreferat fra 4. April

Referat fra Bestyrelsesmøde 4. April 2019

Til stede : Erik,Niels Otto,Finni,Allan,Lennart, og Jesper

Dagsorden :

Godkendelse  af referat fra 7. Marts : ingen bemærkninger

Aktuel økonomi og medlemstal ved Finni : Finni siger at vor økonomi er ok

Snak om opgaver/status  i forbindelse med foreningens drift

Fiskevandsaftaler  : alle aftaler er på plads

Nyt Om Klubbåden  : ekkolod monteres af Lennart og Allan . Motoren afventer tilbagemelding fra Mikkel.

Fiskeplatforme Efter at vi har set platform hos Asylgade venter vi på et prisoverrækkelsen. Broen ser lovende ud.

Nyt slæbested : vi kunne købe en nøgle til sportens slæbested for Camilla 600 kr PR år .overvejelserne fortsættes.

Og hvad der ellers er behov for at minde hinanden om :

     Alle underskrifter kom på papiret til kommunen og Finni indsender.

     Nyt udspringer er der kun Sandart der er interessant og Allan afventer svar fra Søren  Berg.

Bekræftelse af arrangementer:

1.&2. Juni Sandartfestival    Hvem gør hvad :

Finni anskaffer præmier, Erik tager sig af registrering og præmieuddeling, Niels Otto sørger for morgenbrød og grillpølser , Finni sender kopi af den plakat han vil bruge til Erik så den også kan bruges på hjemmeside og Facebook.

  1. & 13. Oktober Predetors cup
  2. Og 30. Juni Medefiskekursus for juniorer/skolebørn
  3. Juli Put&Taketur med juniorer/skolebørn

7.august Bådtur på Skanderborg sø med juniorer/skolebørn

Diverse arrangementer på klubaftener eller fisketure. Der blev ikke aftalt nyt omkring klubaktiviteter

Eventuelt og næste møde er aftalt til 23. Maj klokken 19.00

Således husket af erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501821