Bestyrelsesmøde 7.februar 2019

Bestyrelsesmøde i Skanderborg Lystfiskerforening

  1. Februar 2019

Til stede : Flemming, Lennart, Finni, Allan, Niels Otto, Henrik og Erik

Referat:

Godkendelse af referat fra 24. Januar : Godkendt uden bemærkninger.

Foreningens økonomi : Den økonomiske situation er stadig tilfredsstillende og Finni gennemgik det regnskab der skal fremlægges på generalforsamlingen dog med forbehold for revisorens eventuelle bemærkninger.

Finni blev opfordret til fremover at tydeliggøre junioraktiviteterne og at afskrive aktiverne så der bliver overensstemmelse med aktivernes reale salgsværdi..

Gennemgang af fiskevandsaftalerne : Vore aftaler om fiskevand blev gennemgået og Henrik fortsætter med at afklare usikre spørgsmål med de enkelte lodsejere. Vi skal formentlig have revideret vort kort over fiskevandet med afventer afklaring hos de “vigtigste” lodsejere.

Eventuel Kontakt til Fyelmose om samarbejde : Allan påtog sig at snakke med Fyel fiskepark og har mandat til at en aftale om samarbejde.

Juniorarbejdet : Allans arbejde med de 4 juniorer der foreløbig har meldt sig fungerer fint og det fortsættes i 2019/2020.

Præmier til fiskekonkurencen: Erik har fundet årets præmiemodtagere og der er indkøbt pokal. Finne skaffer gavekort fra Effektlageret og Erik står for præmieuddelningen på generalforsamlingen.

2019 aktiviteter : Listen blev gennemgået og der blev sat navne på hvem der er ansvarlig for at gennemføre de enkelte arrangementer. Det betyder en revision af listen så den nu er den liste der er udsendt med generalforsamlingsindkaldeelsen der er gældende (se denne).

Orlas forslag til GF : Orlas forslag om at sætte en styrepult i foreningsbåden blev diskuteret og det er bestyrelsens opfattelse at det vil blive for kostbart i forhold tll den brugsværdi der opnås. Bestyrelsen vil dog ikke afvise at båden kan og bør forbedres på forskellig vis så afhængig af forslagets modtagelse på GF tager den nye bestyrelse spørgsmålet om klubbådens opdatering på dagsordenen.

Udsendelse af GF indkaldelse : Erik retter det skrevne til og udsender indkaldelse med dagsorden via DSFs mailsystem til medlemmerne , lægger indkaldelsen på Sandarten.dk og Allan bekår et lille skriv på facebooksiden om generalforsamlingen med henvisning til Sandarten.dk

Det praktiske omkring GF: Flemming ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen så der skal søges nye kræfter. De øvrige på valg dvs Finni, Erik , Allan og Lennart er alle villige til at genopstille. Bestyrelsen mødes før generalforsamlingen for at gennemgå forløbet og fordele opgaver under mødet. Finni sørger for en bid brød og Lennart sikre at vil kan byde på øl,vand,kaffe og gode ostemadder til de fremmødte .

Eventuelt : der var intet til dette punkt.

Næste møde 27. Februar umiddelbart før generalforsamlingen KL 18.oo

Ref: erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501802