Bestyrelsesmøde 5 2018

SLF- Bestyrelsesmøde Referat fra 24. Januar 2019  

Til stede : Niels Otto, Finni, Lennart og Erik

  • Godkendelse af referat fra 1. november 2018 :  Ingen bemærkninger

  • Orientering om foreningens økonomiske status : Ingen ændringer og fortsat fornuftig økonomi

  • Orientering om Junior arbejdet : Udsat da Allan var forhindret i at deltage

  • Forberedelse til den kommende Generalforsamling den 27. Februar :

Finni søger at aftale med revisoren om at være dirigent på GF og Erik gennemgik hovedpunkterne i den beretning han vil komme med. På grund af det sparsomme fremmøde blev spørgsmålet om genopstilling af bestyrelsesmedlemmerne Finni, Erik, Flemming samt supleanterne Allan og Lennart ikke færdigdiskuteret ligesom fortsættelsen af Juniorarbejdet ikke står helt fast før Allan har givet tilsagn. Disse emner afklares på mødet den 7. Februar som bliver sidste møde inden GF.

Et forslag til 2019 aktiviteter bliver også fremlagt den 8. februar.

  • Henvendelse fra Fyelmose

Også dette emne tages op på næste møde. Vi “skylder” en tilbagemelding om hvad vi kunne være intereseret i af samarbejde. Ud over det indlysende i at bede om store rabatter for vore medlemmer ( især juniorer ) ved både fiskeri og i deres “Shop” har vi kun snakket om muligheden af at arrangere kastekurser ved søen (til en lav pris forstås)

Se på deres hjemmeside ( https://fyelmose.dk/p/om-fyelmose/velkommen )  hvad de kan og overvej hvad vi kunne have glæde af . De har ikke forlods antydet hvad vi skal yde  i samarbejdet andet end at komme og fiske og så måske reklamere på vores hjemmeside.

  • Henvendelse om opbakning til Malleudsætninger : Ingen umidddelbar interesse men heller ikke afvisning af projektet.Vi vælger lige nu ikke at melde os ind i udsætningsforeningen.

  • Næste møde :  7.februar kl. 19.00 med dagsorden :

Godkendelse af dette referat

Foreningens økonomi

Præmier til fiskekonkurrencen

2019 aktiviteter

Orlas forslag til GF (bestyrelsesholdning)

Udsendelse af GF indkaldelse.

Generelt om Generalforsamlingen

Eventuelt

Ref : Erik

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501796