Bestyrelsesmøde 4 2018

SLF-bestyrelsesmøde Torsdag den 1. november 2018

Til stede: Allan, Finni, Flemming , Lennart, Niels Otto og Erik

Referat:

Godkendelse af referat fra 13. September. Intet at bemærke.

Foreningens økonomiske status (ved Finni) : Finni kunne oplyse at der stadig er penge på kontoen men at vi ikke har kunnet betale for Jordbjerggård (konto nr mangler)

Orientering om fiskevand 2019 (trykning af nye kort  ? ): Erik kunne referere tre punkter der kræver en afklaring:

Jordbjerggård hvor spørgsmålet er hvilket kontonummer der skal indbetales til.Der er ikke betalt i 2018.

“Fattiggården” som er en ny aftale hvor afklaring af hvilke vand det gælder i hvilken periode og hvordan der skal betales.

Fuldbro mølle mangler aftale om pris – vi giver et bud for et år og hvis det accepteres går vi igang med at sikre os adgang til bredderne forskellige steder.

Orientering om junior arbejdet ( juniorklub og skolebørnaktiviteter): Allans første junioraften er afviklet på bedste vis men desværre med kun tre deltagere. Det er hver anden torsdag og flere deltager er velkomne.Planen følges og alle er velkomne til at byde ind med deltagere – kontakt Allan programmet er som følger:

25/10: Gedderigs og teori om geddefiskeri

8/11: Støbning af jigs

22/11: Montage af jigs og teori om aborrefiskeri

6/12: Spinnerbyg og teori

20/12: Juleafslutning (Pakkeleg)

3/1: Videoaften

17/1: Fluebinding 1 (Bombardafluer)

31/1: Fluebinding 2 (Put and take fluer)

14/2: Støbning af lodder

28/2: Rigs til fladfisk og havnefiskeri

14/3: Mederigs

Skoleaktiviterne i efterårsferien have beskeden tilslutning og der var tilsvarende beskedne fangster men alle syntes at have en god oplevelse. Der er enighed om at fortsætte disse arrangementer.

Orientering om Fiskepleje arbejdet (Erik) :Ud over en enkelt gennemgang af Holtsbækken har der ikke været aktiviteter siden forrige møde

om konkurrence (Predetor cup 2019 ?) : Predetor cup er succesfuld gennemført og der er enighed om at vi også næste år bakker op om arrangementet som jo først og fremmest er Effektlagerets fortjeneste.

Julemarked 8. og 9. December : Idag var 3 både på søen for at fange  Aborrer til smagsprøver vi kan uddele til årets julemarked. Ca 80 små fisk blev det til så vi finder på noget.

Eventuelt og næste møde:

Kjelds donation af fiskegrej bringes i anvendelse ved

  1. a) udlodning/uddeling til junior lystfiskerene
  2. b) Grejaution den 21.november
  3. c) Indgåelse i foreningens materiale lager
  4. november sorterer Allan,Lennart,Niels Otto og Erik materialet og tager samtidig andet relevant materiale fra skabene med i vurderingen.

Allan orientered om sin deltagelse i Østjydsk Naturråd og Kontrolfiskeri ved Brainholt mølle.

Bådmotoren skal have en omgang service .Det klarer Niels Otto så snart der er mulighed for det.

Næste møde : 24.januar 2019 klokken 19:15

Permanent link til denne artikel: http://www.sandarten.dk/wp/?p=501782